Sony BRAVIA™ Professional Displays

ℹ️ Dette er en veiledning for oppsett og bruk av utstyr til infoskjermen.no, for Sony BRAVIA™ Professional Displays, med Android 9.0 og nyere. Selv om vi har en veiledning er det ikke nødvendigvis en anbefaling. Du finner informasjon om utstyr vi anbefaler, på vår nettside.

❗️NB! Sony BRAVIA™ Professional Displays støtter ikke stående skjerm.


Installasjon av Infoskjermen Player

 1. Følg oppstartsveiledningen for din Android-enhet og logg på med din Google-konto.
 2. Åpne Google Play Store og søk etter "Infoskjermen Player".

  Er norsk valgt som språk på Android-enheten heter appen "Infoskjermen Player", og er den satt opp med engelsk språk vil appen hete "PinToMind Player". Det er akkurat den samme appen.

 3. Installer Player-appen.
 4. Åpne Infoskjermen Player. På skjermen vises en unik kode. 

 5. a. Bruker du Infoskjermen 3På en annen pc eller mobil: Logg inn på din Infoskjermen-konto. Gå til "Skjermer" i menyen til venstre og trykk på "+ KOBLE TIL EN NY SKJERM"

  b. Bruker du Infoskjermen ClassicPå en annen pc eller mobil: Logg inn på din Infoskjermen-konto i app.infoskjermen.no/connect.


 6. Oppgi koden som vises på skjermen for å koble enheten til din konto. 
 7. Velg hvilken kanal (Infoskjermen 3) eller skjerm (Infoskjermen Classic) som skal vises på denne enheten. Du kan når som helst endre hvilken kanal/skjerm som vises på denne enheten
 8. Skjermen du valgte starter nå visning på enheten din.

Thats it! Infoskjermen Player er nå installert, og enheten er klar til bruk.

Skjermer fra Sony som støtter Pro mode kan settes opp til automatisk oppstart med Infoskjermen Player på ønskede dager og tidspunkt. Se instruksjoner for dette nedenfor.


Endre språket på skjermen

🇬🇧 Vi bruker engelsk på våre enheter og i våre forklaringer. Hvis språket på skjermen er satt til norsk, kan du endre språket på skjermen til English (UK) under ⚙️(Innstillinger) - System - Språk/Language.

(På noen Sony-modeller, velg: ⚙️(Innstillinger) - Enhetsinnstillinger - System - Språk/Language).


Automatisk oppstart, jevnlig omstart, altid på og valg av kilde

ℹ️ Du finner veiledning for å bytte mellom de ulike modusene (Pro mode, Pro settings mode og Normal mode) lenger nede i artikkelen.

Skjermer fra Sony som støtter Pro mode kan settes opp til automatisk oppstart med Infoskjermen Player på ønskede dager og tidspunkt:

1. For at du skal legge dette inn, må du først av alt gå til Pro Settings Mode.

Normal mode, bytter du til Pro settings mode ved å på fjernkontrollen, trykke på; [HOME] og velge Apps - Pro mode tool - Pro settings mode - OK.

(På noen Sony-modeller: bytt til Pro settings mode ved å trykke på følgende knapper på fjernkontrollen i rekkefølge, den ene etter den andre;Info -> Mute -> Volume up -> Home  Her må du kanskje trykke et par ganger før skjermen svarer på kommandoen.)


En blå linje vises i toppen av skjermen når Pro settings mode er aktiv:

En blå linje vises i toppen av skjermen når Pro settings mode er aktiv

2. På fjernkontrollen, trykk [HOME], og gå med pilene på fjernkontrollen opp til tannhjulet, der du finner ⚙️ Settings.

3. Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - Power Scheduling. Velg ønsket tidspunkt og dager.

4. Skal skjermen kjøre 24/7 anbefaler vi en jevnlig omstart, gjerne en gang i døgnet.Dette setter du opp ved å velge: ⚙️ Settings - Pro settings - Periodic restart hvor du legger inn tidspunkt og velger Forced restart while display is on. Hvis skjermen ikke skal kjøre 24/7 kan Periodic restart være Off.

5. For å sikre at skjermen slår seg på etter et evt. strømbrudd og at Infoskjermen Player starter opp som valgt "kilde" gjøres følgende; 

 • Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - Initial input source - Android app. Bla ned på listen og velg PinToMind Player/Infoskjermen PlayerTrykk opp igjen og velg OK.
 • Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - AC power on. Endre til Always On.

💡 TIPS:

 • Deaktivere menyfeltene Timer(s) og One Step setting som ligger på hjemmeskjermen. Disse kan være til forvirring og overstyrer en eventuell tidsstyring.
 • På nyere Sony-modeller, fra Android 10: Velg Apps - One Step Setting - Signage use for å bruke skjermen til kun infoskjerm.
 • Se også Sonys egne nettsider for oppsett og bruk av Pro mode. Her finnes flere videoer som viser de enkelte funksjonene.

Begrenset tilgang - hvis skjermen ikke skal brukes til andre formål

Sony BRAVIA™ Professional Displays kan installere apper fra Google Play og kan brukes til flere formål.Hvis skjermen din kun skal brukes som infoskjerm anbefaler vi å deaktivere tilgang til andre funksjoner og apper.

På fjernkontrollen, trykk [HOME], og gå med pilene på fjernkontrollen opp til tannhjulet, der du finner ⚙️ Settings.

Apper

Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - Apps.

I listen over installerte apper velger du at PinToMind Player/Infoskjermen Player er Enable, og resterende apper som ikke skal brukes, til Disable.

Kilder

Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - External inputs.

Her kan en deaktivere porter som ikke skal brukes ved å velge Not use.

Skjermdeling

Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - Screen mirroring.

Disabledenne om du ikke ønsker at andre skal kunne dele innhold til skjermen over nettverket.


Pin-kode for Pro Mode settings

For å hindre at andre får tilgang til innstillingene i Pro mode kan en aktivere en pinkode på den enkelte skjerm.

⚠️ NB: Vi anbefaler kun denne innstillingen om skjermen står i miljø hvor misbruk og hærverk kan forekomme. Skjermen kan ikke gjenopprettes om pinkoden blir glemt.

 1. På fjernkontrollen, trykk [HOME], og gå med pilene på fjernkontrollen opp til tannhjulet, der du finner ⚙️ Settings.
 2. Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - Pro mode lock.
 3. Velg  Enable.

Pro Mode - forklaring av de ulike modusene, og hvordan man bytter mellom disse

Skjermen er satt opp med tre forskjellige moduser;

 • Pro mode, - (anbefalt) modus for drift, hvor innstillinger for Pro mode er i bruk, men skjult for brukeren.
 • Pro settings mode, - er type "administrasjonsmodus" for tilgang og oppsett av de avanserte innstillingene. Det er her gjør du innstillinger for Pro mode.
 • Normal mode, - hvor innstillingene i Pro mode er skjult og enheten fungerer som en annen Android-enhet. F.eks. for regelmessig bruk av flere forskjellige apper og funksjoner.

En blå linje vises i toppen av skjermen når Pro settings mode er aktiv:

Bytte mellom de forskjellige modusene

 • Normal mode, bytt til Pro settings mode:På fjernkontrollen, trykk;  [HOME] og velg Apps - Pro mode tool - Pro settings mode(På noen Sony-modeller: bytt til Pro settings mode ved å trykke på følgende knapper på fjernkontrollen i rekkefølge, den ene etter den andre; Info -> Mute -> Volume up -> Home  Her må du kanskje trykke et par ganger før skjermen svarer på kommandoen.)
 • I Pro Settings mode, bytt til Pro mode (driftsmodus):På fjernkontrollen, trykk [Home] og velg ⚙️Settings - Pro settings - Start Pro mode - OK.(Dette kan ta en stund. Skjermen bytter modus, blir svart og starter på nytt i Pro mode. Først ser du startmenyen, og etter en liten stund starter Infoskjermen Player, hvis alle innstillingene er gjort.)
 • Pro settings mode, bytt til Normal mode:På fjernkontrollen, trykk; [HOME] og velg Apps - Pro mode tool - Normal mode
 • Pro mode, bytt til Pro settings mode:Trykk på følgende knapper på fjernkontrollen i rekkefølge, den ene etter den andre; Info -> Mute -> Volume up -> Home  (Her må du kanskje trykke et par ganger før skjermen svarer på kommandoen.)

Tilbakestill Sony-skjermen til fabrikkinnstillinger

Velg; ⚙️ Settings - Device Preferences - Reset - Factory data reset - Erase everything 

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende inn tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss