Hjelpesider

Kom i gang

Vi hjelper deg i gang på 5 minutter!

1 artikkel

Konto & brukere

Administrasjon av brukere og konto

12 artikler

Oppslagstyper

Informasjon om de ulike oppslagstypene

14 artikler

Håndtere oppslag

Tilpass og prøv mulighetene

8 artikler

Skjermer - Innstillinger & layout

Håndtere innstillinger og layout på skjermer

10 artikler

Skjermer - Teknisk

Start skjermvisning, mm.

14 artikler

Utstyr

Utstyr - Hva trenger du?

Også trenger man jo en skjerm å vise dette på...

1 artikkel

Samsung Tizen

Oppsett og bruk av skjermer fra Samsung (SSSP)

8 artikler

Chrome OS

Oppsett og bruk av Chrome-enheter

4 artikler

Android

Oppsett og bruk av skjermer med Android

5 artikler

Windows

Oppsett og bruk av skjermer med Windows

4 artikler

Linux

Oppsett av Raspberry Pi

1 artikkel

Smart-TV

Ikke anbefalt

1 artikkel

Infoskjermen Go

Admin

Håndtere visning i mobil-app

8 artikler

Sluttbruker

For mottakere av innhold i mobilappen

3 artikler