Vis innhold fra Power BI

ℹ️ Du kan vise rapporter og dashboards fra Power BI på Infoskjermen. Autentiser og gi tilgang til data fra din Power BI-konto.

🖥️ Test på ditt utstyr: Power BI er en tjeneste fra Microsoft, og vi kontrollerer ikke innholdet eller visningen. Oppslaget bør derfor testes på ditt utstyr. Det er ikke sikkert at det vil fungere på skjermen selv om det viser riktig i forhåndsvisningen. Av utstyr vi anbefaler, støttes det per dags dato med unntak av Samsung Smart Signage med SSSP6 og eldre.


Gi tilgang til å vise rapporter og dashbord fra Power BI

For å vise rapporter og dashboard fra din Power BI-konto må du autentisere deg og gi tilgang.
  1. Velg "Bibliotek" i menyen til venstre, og deretter "Integrasjoner".
  2. Velg "Power BI".
  3. Klikk på "Koble til" og logg inn med din Power BI-konto. Du må gi "Infoskjermen / PinToMind" tilgang til å hente data fra din konto.*
  4. Hvis autentiseringen er vellykket får man opp en liste over de ressursene som er tilgjengelig på din konto. Klikk på "Legg i bibliotek" på de ressursene du ønsker å legge til, og klikk på "Bruk i nytt oppslag" hvis du ønsker å opprette ett nytt oppslag.
  5. Etter at man er autentisert, kan man også opprette nytt oppslag ved velge "Power BI"-oppslaget i listen over nye oppslag. Deretter kan man velge en rapport eller et dashboard fra biblioteket. Finnes ikke ressursen i biblioteket kan man gå tilbake til integrasjonen og legge den til. 

*På grunn av innstillinger i systemet hos Microsoft for organisasjonen deres, kan det hende at systemansvarlig må godkjenne sammenkobling med nye apper.

Skriv inn begrunnelse i "Angi begrunnelse for å forespørre denne appen" og trykk "Be om godkjenning". Forespørsel vil bli sendt til systemansvarlig i organisasjonen deres, og du vil motta en e-post når det er godkjent.

Visningsvalg

Du kan velge å vise rapporter eller dashboard fra din konto. En rapport kan inneholde flere sider, så du kan også velge om du ønsker å vise én side, eller om du vil rullere mellom sidene i rapporten.
  • Klikk på ressursen i oppslaget. I sidepanelet kan man endre visningsvalg og eventuelt hvilken side man ønsker å vise.
⏱️ Varigheten på oppslaget settes per side. Så hvis man har flere sider i en rapport, så vil varigheten man setter ganges med antall sider.
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen! Ta kontakt på support@infoskjermen.no om du fortsatt trenger hjelp. Det oppsto et problem med å sende inn tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.