Planlegg når oppslag skal vises


ℹ️ Alle oppslag kan tidsstyres; velg ett av hurtigvalgene, bestemte klokkeslett og datoer eller faste tidspunkt oppslaget skal vises. Du kan også lage maler, slik at du og andre brukere og administratorer på kontoen kan gjenbruke tidsstyringen på flere oppslag. 

Bestem når oppslaget skal vises

Når du oppretter eller redigerer oppslag kan du under "Tidsplan" planlegge dager, tidspunkt og perioder for når oppslaget skal vises. Du kan legge til en eller flere perioder, definert med dato og klokkeslett. Du kan også legge inn dager og klokkeslett oppslaget skal vises, f.eks. kan du velge å vise et oppslag hver morgen i ukedagene.

Avanserte innstillinger

Klikk på "Avansert", så får du opp mulighet for å legge inn mer avanserte innstillinger for dager og tid i uken. Du kan også velge hvis oppslaget skal vises på utvalgte tider i hver uke, partallsuker eller oddetalsuker.

Lagre tidsplan slik at den kan brukes på flere oppslag

Vi har laget noen forhåndsdefinerte hurtigvalg, f.eks. "Vis bare i dag".

Du kan lagre egne tidsplan-oppsett slik at disse også blir tilgjengelige som hurtigvalg når du og andre brukere og administratorer på kontoen oppretter oppslag senere. Oppslag som bruker slike tidsplaner vil også bli "tagget" i lista over oppslag på startsiden.

Vis i flere perioder

For å vise oppslag i flere perioder, trykk på "+ Periode" og legg til ny dato. Du kan legge til nye perioder gjentatte ganger.

Etter siste periode

Du kan velge hva du vil skal skje med oppslaget etter siste periodes slutt:

  •  Avpubliser oppslag etter siste periode - Oppslaget avpubliseres fra kanalen(e), men ligger kvar i listen over oppslag. Kan enkelt nås og publiseres på nytt.
  • Arkiver oppslag etter siste periode - Oppslaget avpubliseres fra kanalen(e), og havner i Arkiv.
  • Slett oppslag etter siste periode - Oppslaget avpubliseres fra kanalen(e), og havner i Slettet. Oppslag som er slettet vil ligge der i 15 dager før de blir fjernet for alltid.

Tidsstyring på tvers av tidssoner

Tidsstyring er mulig på tvers av tidssoner. Mulighet for å velge tidssone på tidsstyring vises bare hvis det er skjermer eller brukere i ulike tidssoner på kontoen.

Oppslag vil vises samtidig i det tidsrommet du har valgt det skal vises; hvis du f.eks. velger at et oppslag skal vises fra kl 12 i Stockholm-tid vil oppslaget vises fra kl 11 i London-tid.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende inn tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss