Vis en nettside

ℹ️ Ønsker du å vise en nettside på dine infoskjermer? Hvis det du ønsker å vise, finnes på en åpen nettside som er tilpasset infoskjermer, som ikke krever innlogging, og kan vises i en iframe, så kan du bruke Nettside-oppslaget.

Må være beregnet på infoskjermer

De færreste nettsider er laget for denne type bruk. Nettsiden vil overta deler av infoskjermen, og kan fort gi feil på visningen. Som regel skyldes feilen nettsiden som blir vist, og/eller utstyr og nettverk lokalt på den aktuelle infoskjermen.

Vi har dessverre ikke tilgang eller kapasitet til å feilsøke dette, men her er momenter som er viktige å tenke på:

 • Test på utstyret ditt: Selv om det er fint ved forhåndsvisning er det ikke sikkert du har utstyr som kan vise moderne CSS og Javascript.
 • Pop-up-varsel kan ikke skjules om det finnes på nettsiden.
 • Innlogging på nettsiden er ikke mulig. Den må ha en åpen adresse.
 • HTTPS kreves (adressen må starte på https:// ).
 • Lesbarhet: Layout og skrift bør være lesbart, også på avstand. Siden bør også være laget slik at layouten tilpasses ulike skjermstørrelser.
 • Tillatelse: Innhold på nettsiden kan være beskyttet av opphavsrett el.l.
 • Brannmur: Noen infoskjermer er tilkoblet nettverk med begrensninger i brannmur, og man må da åpne opp for nettsiden i brannmuren.
 • Nedlastningstid: Siden må være lett å lese og den må være rask - tunge eller trege sider vil føre til "hakking" på infoskjermen. 
 • iframe: Vi bruker iframe, kode for å inkludere en nettside i en annen nettside, for å vise nettsider på infoskjermer. Nettsiden du ønsker å vise må være åpne for visning i iframe på eksterne sider.

Utseende kan variere

Nettsider vises ulikt avhengig av oppløsning på skjerm, innhold og teknologi på nettside, nettleser, operativsystem og hvilken maskinvare som brukes. Visning av en nettside på en infoskjerm kan derfor se annerledes ut enn når du forhåndsviser på din egen maskin.

Opprett et Nettside-oppslag

 1. Gå til "Nytt oppslag" og velg Nettside-oppslaget.
 2. Lim inn adressen til nettsiden som du ønsker å vise, i adressefeltet.
 3. Valgfritt: Velg hvor ofte siden som vises i oppslaget skal oppdateres.
 4. Valgfritt: Sett zoom-nivå på visningen.
 5. Velg kanal(er) og område(r).
 6. Forhåndsvis og lagre oppslaget.

Lykke til! Vi håper det vil gå bra for deg!

Zoom i Nettside-oppslaget

Det er mulig å sette zoom-nivå på visningen av Nettside-oppslaget. Ta tak i slideren og zoom inn eller ut, og forhåndsvis før du lagrer. Nettsider som har innstillinger for hvordan de skal vises ved ulike oppløsninger (såkalte responsive nettsider) vil tilpasse seg zoomen.

Hvis nettsiden ikke vises

Det er to vanlige årsaker til at nettsider ikke vil vises på infoskjermer og/eller når du forhåndsviser infoskjermer:

 • HTTP kan ikke vises

HTTPS kreves (adressen må starte på https://). Du kan lese om forskjellen på HTTP og HTTPS på Wikipedia

Løsningen er å kontakte leverandøren av nettsiden for å se om den er tilgjengelig med HTTPS.

 • Sider kan være sperret mot visning

Vi bruker iframe, kode for å inkludere en nettside i en annen nettside, for å vise nettsider på infoskjermer. Noen sider har sperre mot å vises i iframe på eksterne nettsider. For slike sider er det dessverre ikke noe vi kan gjøre fra vår side, men vi kan gjerne hjelpe med å teste om dette gjelder siden du ønsker å vise.

Løsning for å vise en slik side er at leverandøren av siden åpner for visning i iframe på eksterne sider. Vi anbefaler å ta kontakt med leverandøren og forklare hva du ønsker å vise, og hvor, og høre om de kan åpne for dette.


Nettside-oppslag kan ikke vises i mobilappen

Denne oppslagstype støttes ikke mobilappen, Infoskjermen Go, enda.

☝️ Men hvis du ønsker å vise mottakerne av innhold i mobilappen til en nettside, kan du legge inn lenken til nettsiden som ekstra info i mobilappen, i alle våre oppslagstyper. Se mer info her.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende inn tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss