Kopiere oppslag

ℹ️ Du kan lagre en kopi av et oppslag, som du kan redigere videre i. Det er nyttig hvis du f.eks.

  • Har oppslag som gjentas men med litt ulikt innhold, f.eks. vaktplaner, ukeplaner el.l.
  • Ønsker flere oppslag som skal ligne på hverandre, f.eks. "Tekst & bilde", hvor du ved å duplisere oppslag kan beholde samme bilde- og tekst-størrelse for alle oppslagene dine.
  • Ønsker å vise samme innhold på flere skjermer, men med f.eks. forskjellig plassering på skjermen, ulik varighet eller på ulike tidspunkt.

For å lage en kopi av et oppslag etter at du har opprettet det, velger du å endre i det oppslag som du ønsker å lage en kopi av.

Rediger oppslaget, og trykk deretter på "..." til høyre for lagre-knappen, så får du opp en nedtrekksliste med flere valg. Velg "Lagre som kopi", og oppslaget vil lagres.

Det opprinnelige oppslaget, som du har duplisert og laget en kopi av, består slik det var før.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende inn tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss