Administrer oppslag fra oppslags-listen

ℹ️ Når du velger Oppslag i venstre menybar, får du opp en liste over alle oppslagene som fins på kontoen din. Disse kan sorteres etter opprettet, endret, tittel eller tema. Der ser du både de oppslag som vises på en kanal, og de som ikke er knyttet til en kanal.

For å se og håndtere oppslag på aktuell kanal, velg ønsket # Kanal.

Forhåndsvis oppslag

Gå til Oppslag, eller til en kanal, og klikk på linja for et oppslag for å forhåndsvise oppslaget. Øverst på forhåndsvisningsbildet kan du velge om du vil forhåndsvise oppslaget på vanlig skjerm, eller i mobil versjon i Infoskjermen Go. Har du flere kanaler kan du også velge hvilken kanal du vil forhåndsvise oppslaget på.

Velg plassering og rekkefølge på oppslag

Du kan endre rekkefølge på oppslag og du kan velge hvilket område av skjermen oppslaget skal vises på. 

For å endre rekkefølge eller velge hvilket område et oppslag skal vises på, etter at man har opprettet oppslaget, går du til den aktuelle kanalen. Til venstre for tittelen på hvert oppslag finner du et symbol med seks prikker. Dette kan du plassere musa over, holde inne venstre museknapp, og dra oppslaget oppover eller nedover. 

Se status og velg kanal oppslag skal vises på

Til høyre på raden for hvert oppslag finner du status-symbolet, en sirkel med et tall i. Ved å klikke på status-symbolet får du opp en liste over kanaler du har tilgang til. Her kan du kjapt velge å fjerne eller legge oppslaget til en kanal.

🔵 Er symbolet blått viser at oppslaget er aktivt og vises nå. Tallet i sirkelen viser hvor mange kanaler den er aktiv på.

🕔 Har symbolet en klokke, viser det at oppslaget har tidsstyring.

🟠 Er symbolet er orange med en klokke, viser det at oppslaget venter på tidspunkt for angitt tidsplan.

🔘 Er symbolet grått med 0 i viser det at oppslaget ikke er tilknyttet noen kanal, og derfor ikke er aktivt.


Søk etter oppslag

🔍 Gå til Oppslag. Mot toppen av siden, på høyre side finner du et fritekstfelt med mulighet for å søke etter oppslag. Du kan velge å søke blant alle typer oppslag, eller en bestemt type oppslag. Du kan også velge å søke etter oppslag avhengig av hvilken bruker som har laget oppslaget.

Slett eller arkiver oppslag 

Menyvalg Oppslag: Hold musepekeren over linjen for oppslaget, så vises en søppelkurv og en arkivboks.

🗑️ Trykk på søppelkurven for å slette oppslaget og fjerne fra alle kanaler. Oppslag som er slettet blir liggende i søppelkurven i 15 dager før de kastes. Gå til Slettet hvis du vil gjenopprette et slettet oppslag innen 15 dager.

🗄️ Trykk på arkivboksen for å arkivere oppslaget, og fjerne fra alle kanaler.


Menyvalg # Kanal: Hold musepekeren over linjen for oppslaget, så dukker det opp et kryss. 

❌ Trykk på dette for å fjerne oppslaget fra kanalen. Oppslag som fjernes fra en kanal, finner du fortsatt under menyvalg Oppslag.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppsto et problem med å sende inn tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss