Pushvarslinger i Infoskjermen Go

Pushvarslinger gjør det mulig å sende ut et varsel til brukere av Infoskjermen Go-appen om at det er publisert noe nytt på skjermen. En perfekt måte å dele informasjon med de som ikke befinner seg ved den fysiske infoskjermen! 📱💬

Sende ut pushvarslinger

Når man lager ett nytt oppslag velger man først hvilke skjermer man ønsker å vise dette på, deretter om man ønsker å sende ut en pushvarsling for dette oppslaget. 

Hvis man har krysset av for "Send varsel" vil en pushvarsling bli sendt ut til alle som "abonnerer" på disse skjermene i GO-appen, og som har tillatt å motta disse varslene. Brukeren vil da få en varsling om at det er publisert noe nytt, og kan da åpne appen for å se det nye oppslaget. 


Pushvarsel og tidsstyring

Oppslag med tidsstyring vil sende ut pushvarsling når oppslaget er satt til å vises på skjermen første gang. Dvs. at hvis man lager oppslag som skal vises fra og med i morgen kl 12, vil pushvarslingen sendes ut da.

Tips:

  • Ved lagring vil det ta cirka 1 minutt før pushvarslingen sendes ut. Hvis man da angrer og sletter oppslaget før pushvarslingen er sendt, vil også varslingen slettes og ingenting sendes ut.
  • Hvis man ved en senere anledning endrer på ett oppslag og ønsker å sende en ny pushvarsling, kan man sende ut en ny varsling for ett eksisterende oppslag ved å krysse av for "Send varsel" og trykke "Lagre" på nytt.
  • Hvis man abonnerer på flere skjermer i Go-appen og administrator krysser av for utsending til flere av disse skjermene vil man kun motta en pushvarsling per oppslag.

Hvorfor får jeg ikke pushvarslinger?

  • iOS: På iOS vil man motta varslinger hvis man har tillatt pushvarslinger for appen. Hvis man ikke har tillatt pushvarslinger på sin iOS-enhet kan dette gjøres under "Innstillinger" -> "Varslinger" -> "Infoskjermen GO"
  • Android: Hvis man ikke mottar pushvarslinger må man oppdatere appen til nyeste versjon fra Google Play Store. I tillegg, hvis man ikke har tillatt pushvarslinger på sin Android-enhet kan dette gjøres under "Innstillinger" -> «Varsler» , og krysse av for «Infoskjermen GO».
Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen! Ta kontakt på support@infoskjermen.no om du fortsatt trenger hjelp. Det oppsto et problem med å sende inn tilbakemeldingen din. Prøv igjen senere.