Tekst og bilde 💬🖼

Tekst&bilde-oppslaget

er et av våre mest populære oppslag. Et bilde - og noen ord - sier mer enn tusen ord! 

Innhold i denne artikkelen:

Infoskjermen 3

Du kommer direkte til Tekst & Bilde-oppslaget når du trykker på Nytt oppslag, eller øverst når du trykker "Flere typer oppslag". Velg blant flere oppsett med tekst og bilde(r).

Tekst

Du velger tekstjustering i verktøylinja øverst i oppslaget. Velg Venstre-, høyre- eller midtstilt tekst. Justér tekststørrelse med + eller -, eller ved å dra i kulen i baren som dukker opp når du klikker på prosent-tallet. 

Uthevet, kursiv og tabell

I verktøylinja finner du ulike redigeringsmuligheter som f.eks uthevet tekst. Her kan du også legge inn en tabell. Ved å høyreklikke i tekst-feltet, får du og mulighet til å sette inn tabell.

Emojis 😎

De mest brukte emojis ligger under smile-ikonet i verktøylinja. Vil du ha flere muligheter, trykk på "Se flere...", så kommer alle emojis opp til høyre. Du kan søke etter emojis på engelsk.

Bilde

Velg oppsett med tekst og bilder

For å legge til et eller flere bilder, trykk "Oppsett" og velg et oppsett som inkluderer media-boks(er).

Bilder, emojis og ikoner i media-boksene

I media-boksen(e) kan du laste opp egne bilder eller velge blant bilder som allerede er lastet opp i arkivet ditt. Du kan også velge å legge inn emojis og ikoner i media-boksene.Velger du et oppsett med flere media-bokser, kan du velge og laste opp flere typer av media i samme oppslag.

Bruk bilder fra Unsplash

I Infoskjermen 3 kan du velge å bruke flotte bilder fra unsplash.com. Søk etter hva du vil vise, ved å skrive inn nøkkelord på engelsk i søkefeltet. Bilder fra unsplash.com kan brukes fritt. 

Endre størrelse og velg utsnitt på bildet

Det er mulig å endre på formatet på bildet ved å bevege musa til høyresiden av bildet og nederst på bildet. Da endrer musepekeren seg og en kan justere størrelsen. Ved å klikke på knappene i bildet, kan du f.eks. endre utsnitt, tilpasse boksen til bildet, og velge den delen av bildet du ønsker skal vises.

Legg inn mer tekst, lenke og vedlegg i Infoskjermen Go

Du kan legge inn ekstra informasjon som kun vises i mobilappen Infoskjermen Go. Klikk på mobilikonet "📱" og legg inn tekst, lenke til mer informasjon, og/eller vedlegg.

Klikk av for kanalen(e), og område på skjermen du vil at oppslaget skal vises på, og husk å lagre. 

Plakat med flere alternativer - bruk pdf

Hvis du ønsker å fritt redigere tekst og bilde etter egne ønsker, med annen plassering av tekst og bilde, skriftstype/font, størrelse på tekst, osv., anbefaler vi å lage dette i et annet program, lagre som en pdf-fil og så laste opp til Infoskjermen i oppslagstypen Bilder/pdf/plakat.

Infoskjermen Classic

Du finner dette oppslaget øverst i menyen for Nytt oppslag.

Og også etter at du har valgt en av underkategoriene, kan du velge en av de andre øverst oppe.

Tekst

Venstre-, høyre- eller midtstilt

Du velger tekstjustering øverst i  tekst & bilde oppslaget. Hvis et bilde er plassert over teksten og ikke har full bredde vil bildet følge samme justering som teksten.

Tekststørrelse

Justér tekststørrelse enkelt med sleiden mellom "A-" og "A+" i menyen. Når du justerer tekststørrelsen justeres automatisk både overskrift og meldingstekst, slik at disse står i forhold til hverandre.

Uthevet, kursiv og tabell

I verktøylinja øverst i oppslaget finner du ulike redigeringsmuligheter som f.eks uthevet tekst. Her kan du også legge inn en tabell eller lage en liste.

Sett inn tabell, HTML m.m.

Ved å høyreklikke i tekst-feltet, får du mulighet til å sette inn tabell, HTML m.m.

Emojis 😎

De mest brukte emojis ligger under smile-ikonet øverst i oppslaget. Vil du ha flere muligheter, finner du en oversikt over emojis, og koder for disse, på denne siden.

Bilde

Plassering og utsnitt

For å legge til et bilde, velger du en av layoutene som inkluderer bilde øverst i oppslaget. Du kan velge om dette skal plasseres til venstre for teksten, eller om det skal plasseres over teksten. Du velger om du vil vise kvadrat eller fullt bilde. I begge tilfeller vil overskriften vises over bildet og teksten.  Du kan til og med bruke bildeoppslaget Auto, som du finner informasjon om lenger nede.

Valgfri hvit ramme

Du kan bruke gjennomsiktige bilder (PNG). Standard er at vi legger en hvit bakgrunn og ramme bak bildet. Dette finner du muligheter for å justere når du holder musepekeren over bildeområdet.

Drag-and-drop fra startsiden

Hvis du bruker nettleseren Chrome: Når du er på startsiden, der du ser listen over oppslag, kan du begynne på et nytt oppslag bare ved å dra bildet du vil publisere inn i nettleseren. Det åpnes da et nytt oppslag, og du kan slippe bildet i rammen for bilde.

Lim inn fra utklippstavle

Bilder som ligger i utklippstavlen kan limes inn ved å velge "lim inn", eller hurtigtast CTRL + v. Hvis du har Mac er hurtigtasten ⌘ + v. Dette kan brukes på bilder du kopierer på en nettside eller din egen datamaskin - og du kan også bruke dette for å vise et utsnitt av et regneark.

Legg gjerne til tidsstyring hvis det er et oppslag som kun er aktuelt i en viss periode.

Bildebeskrivelse

Hvis man ønsker å legge til en bildebeskrivelse i "Tekst&Bilde"-oppslaget, kan man legge dette til helt kort i feltet for copyright.

Auto-bilde-oppslag

Ved bruk av Auto-bilde-oppslag vil alle bilder få samme layout, uansett hvilken retning de er. Dette vil føre til en fin og sømfri visning på skjermen, når flere oppslag etter hverandre får samme layout.

Legg inn ekstra informasjon i Infoskjermen Go

Merk at dette er et oppslag hvor du kan legge inn ekstra informasjon som skal vises under "les mer" i mobil-appen  Infoskjermen Go. Klikk på "+ ekstra" og legg inn tekst eller lenke til mer informasjon.

Klikk av for skjermen(e) du vil at oppslaget skal publiseres på, og husk å lagre. 

Plakat med flere alternativer - bruk pdf

Hvis du ønsker å fritt redigere tekst og bilde etter egne ønsker, med annen plassering av tekst og bilde, skriftstype/font, størrelse på tekst, osv., anbefaler vi å lage dette i et annet program, lagre som en pdf-fil og så laste opp til Infoskjermen i oppslagstypen Bilder/pdf/plakat.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på  support@infoskjermen.no!