Kun tekst 💬

❗️Kun Tekst-oppslaget er en gammel/utgått oppslagstype, og er erstattet av Tekst i Tekst&Bilde-oppslaget. Du kan fremdeles opprette et gammelt Kun Tekst-oppslag i Infoskjermen Classic ved å klikke her

Har du noe du vil si?  Skriv en beskjed på infoskjermen! Beskjeder og meldinger på infoskjermer får oppmerksomhet og blir lest.

Du kan bruke editoren til å formatere tekst i ulike størrelser, plassering og farger. 

Tekst-oppslaget gir mulighet for å vise tabell, men denne har begrensninger. Ved avanserte tabeller (store tabeller, nestede tabeller og tabeller med sammenslåtte celler) anbefaler vi å lage disse i f.eks. Word, og så laste opp som PDF i bildeoppslag.

Knappen "<> Kilde" gir mulighet for å legge inn html-kode i oppslaget.

Legg gjerne til  tidsstyring hvis det er et oppslag som kun er aktuelt i en viss periode.

Klikk av for skjermen(e) du vil at oppslaget skal publiseres på, og husk å lagre. 

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!