Release 24.04.23


Denne oppdateringen inneholder mange forbedringer knyttet til oppslaget Tekst & Bilde i Infoskjermen 3. Det er en del feilrettinger, og flere justeringer for å gjøre oppslaget bedre for framtiden.

Enkelte vil kunne oppleve at oppslag som alt er publisert vil kunne se litt annerledes ut, dette gjelder spesielt oppslag der bildet kommer ved siden av teksten. Her må en i tilfelle inn og tilpasse på nytt.

 • Mulig å vise hele bildet i en boks i oppslaget (som Auto i Infoskjermen Classic) 
 • Mulig å sette farge på ikoner og bakgrunner på bokser
 • Mulig å endre størrelse på emoji og ikoner
 • Kategorier på ikoner og emoji for å lettere finne de man vil bruke
 • Mange nye ikoner å velge mellom
 • Flere fargevalg i tabell
 • Flere fargevalg i merking av tekst
 • Artikler fra våre hjelpesider er nå integrert i sidestolpen 
 • Større likhet mellom editor og visning av oppslag
 • Facebook, Instagram og RSS justerer seg bedre i flere ulike områder
 • Mulig å legge til ressurser uten å gå via oppslag

Det er i tillegg gjort diverse feilrettelser.