Release 02.03.23

Gjemt bort skjermadressen

Vi har skjult skjermadresse/skjermkode i lista over skjermer, og viser nå kun til start med Infoskjermen Player-app og connect/live. Om noen fortsatt skulle trenge en skjermadresse, så finner en dette nå under "Innstillinger" for skjermen og fanen "Sikkerhet".

I tillegg er det mulig å koble til en skjerm direkte, uten å måtte velge den etter tilkobling.

Format på dato

Vi har gjort en større opprydding i forhold til formatering av dato. Dette har størst betydning i Infoskjermen 3, der du nå kan velge engelsk med 12-timers-klokke (am/pm) og 24-timers-klokke.


Enheter -> Skjermer

I Infoskjermen 3 har også "Enheter" har blitt til "Skjermer"