Infoskjermen 3: Oppslag, kanaler og skjermer

ℹ️ Kort og godt: Oppslag er innhold som blir publisert til kanaler som blir vist på skjermer.

Klikk for å komme direkte til å lese mer om:

Oppslag

Oppslag er, akkurat som i Infoskjermen Classic, innholdet som du viser på infoskjermene dine. Det fins mange ulike typer oppslag, og de kan du lese om her.

For å lage et nytt oppslag, klikker du på "Oppslag" i venstre meny, og deretter på "Nytt oppslag" oppe til høyre for å komme til menyen over de ulike oppslagstypene vi tilbyr.

Kanaler

Kanaler er et nytt begrep som vi fort blir kjent med i Infoskjermen 3. En kanal er en samling oppslag som viser på infoskjermen din. Du kan vise én kanal på flere fysiske skjermer.

Du velger layout og tema for hver kanal. Her kan du lese mer om hvordan du endrer layout med ulike områder, og her kan du lese mer om hvordan du kan tilpasse tema.

Du kan plassere oppslag i ulike områder på ulike kanaler, og inne på kanalen din, kan du lett endre rekkefølge og plassering av oppslag.

For å opprette en ny kanal, går du til "Kanaler" i venstre meny, og så klikker du på "+ NY KANAL", eller du kan klikke direkte på pluss-tegnet rett ved Kanaler i venstre meny. Der velger du en layout med områder som et utgangspunkt for din nye kanal. 

Om du vil kan du skrolle nedover og velge blant Templater, kanaler med oppslag som gjør det enkelt å komme i gang. 

Eller du kan velge å se flere stående eller liggende muligheter for layouter. Du kan også filtrere hvor mange områder du er interessert i å ha på layouten din. Noen layouter har egne områder for ticker, klokke og logo.

Når du har valgt layout, kan du om du vil, endre tema for denne layouten, ved å klikke på ett av temaene under. Dette kan deretter bli tilpasset ved behov.

Skjermer

Skjermer er de fysiske enhetene dere bruker til å vise infoskjermsinnholdet (kanalene) deres på.

Her finner du informasjon om den type skjermer og utstyr vi har god erfaring med, og anbefaler til bruk med infoskjermsløsningen vår

For å få en oversikt over skjermene dere har koblet til infoskjermskontoen din, går du til "Skjermer" i venstre meny.


Koble til en ny skjerm

Trykk på "Koble til en ny skjerm" for å koble til en ny fysisk enhet til kontoen, eller les mer om hvordan du starter skjermvisningen din på ulike typer utstyr.


Enhetsinfo og endre kanal

Gå til "Skjermer" og klikk på en tilkoblet skjerm, eller trykk på "Endre", så kan du se mer info om den aktuelle fysiske enheten, og du kan endre hvilken kanal som vises på den fysiske skjermen.Har du spørsmål rundt noe av dette? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no