Installasjon av Infoskjermen Player på Vestel displays

💡Dette er en veiledning for oppsett og bruk av utstyr til infoskjermen.no, for Vestel-skjermer som bruker Android.

Selv om vi har en veiledning er det ikke en anbefaling. Du finner informasjon om utstyr vi anbefaler, på vår nettside.

Installasjon av Infoskjermen Player

NB: Vi bruker engelsk språk på skjermen i vår veiledning. "PinToMind Player" er det engelske navnet på "Infoskjermen Player". Derfor vil man få opp "PinToMind Player" underveis i installasjonen. Dette er da samme app, bare med engelsk navn.

 1. Last ned "Infoskjermen Player" fra https://app.infoskjermen.no/apk.
 2. Kopier filen med filtypen ".apk" til en FAT-formatert USB-lagringsenhet.
 3. Koble USB-lagringsenheten til en av USB-inngangene på skjermen.
 4. Åpne "Applications" -> "AppInstaller" fra startskjermen. Velg din tilkoblede USB-lagringsenhet og trykk "OK". Velg "PinToMind Player" og trykk "OK". Deretter velg "INSTALL" for å fortsette.
 5. Appen installeres. (Du kan nå finne appen under "Applications" på startskjermen.)
 6. Åpne Infoskjermen Player. På skjermen vises en kode. 

 7. På en annen pc eller mobil: Logg inn på app.infoskjermen.no/connect, og oppgi koden som vises på skjermen for å koble enheten til din konto. 

 8. Velg hvilken skjerm som skal vises på denne enheten under "VELG EN SKJERM".
  Du kan når som helst endre hvilken skjerm som vises på denne enheten. 
  Se info her.
 9. Skjermen du valgte starter nå visning på enheten din.

Sette opp automatisk oppstart

 1. Velg "Signage Settings" fra startskjermen. (For å komme til startskjermen trykker du "EXIT" på fjernkontrollen.
 2. Åpne "Power Up Settings" -> "Auto Lauch" -> "Select Application", og velg "PinToMind Player".
 3. Gå tilbake for å lagre 

Automatisk timer

 1. Velg "Signage Settings" fra startskjermen. 
 2. Velg "Scheduler Settings" og sett opp en "Plan".
 3. Sett "On Time" og "Off Time" for når du vil skjermen skal starte opp og slås av.
 4. Velg hvilke dager dette skal være gjeldende.
 5. Velg "Select Application" og "PinToMind Player" for å starte opp appen ved oppstart.
 6. Huk av "Plan Enable" for å lagre oppsettet.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!