Innhold fra Powerpoint og Google

💡 Eksporter til bildefiler fra Google og Powerpoint-presentasjon

Ønsker du å vise en Powerpoint-, eller Google-presentasjon som innholder flere sider, på Infoskjermen, må disse lagres som enkelte bildefiler, for å kunne lastes opp i bilde-oppslaget.

  • Info-video om hvordan du lagrer Powerpoint-presentasjon til enkelte bildefiler finner du her.
  • Info om hvordan du lagrer Google-presentasjon til enkelte bildefiler finner du her.