Tidssoner skjerm 🕐🕔

Har du skjermer i flere tidssoner? Infoskjermen kan brukes i hele verden, og du kan velge tidssoner for både skjermer og brukere.

Automatisk der du er

Når du oppretter konto setter vi automatisk tidssone for kontoen. Skjermer og brukere arver denne tidssonen. Hvis alt er i samme tidssone trenger du ikke gjøre innstillinger for dette.

Velg tidssone for skjerm

Hvis du har en skjerm som står utenfor "hjemme-tidssonen" kan du endre tidssone for skjermen. Skjermens tidssone velge du under menyvalget "Skjermer" > "Innstillinger" for aktuell skjerm. Når du har gjort dette vil skjermen vise klokke (og dato) for den tidssonen du har valgt.

Tidsstyring på tvers av tidssoner

Tidsstyring er mulig på tvers av tidssoner. Mulighet for å velge tidssone på tidsstyring vises bare hvis det er skjermer eller brukere i ulike tidssoner på kontoen.

Oppslag vil vises samtidig i det tidsrommet du har valgt det skal vises; hvis du velger at et oppslag skal vises fra kl 12 i Stockholm-tid vil oppslaget vises fra kl 11 i London-tid.