Sony BRAVIA™ Professional Displays

ℹ️ Dette er en veiledning for oppsett og bruk av utstyr til infoskjermen.no, for Sony BRAVIA™ Professional Displays, med Android 9.0 og nyere.

Selv om vi har en veiledning er det ikke nødvendigvis en anbefaling. Du finner informasjon om utstyr vi anbefaler, på vår nettside.

❗️ NB! Sony BRAVIA™ Professional Displays støtter ikke stående skjerm.

Installasjon av Infoskjermen Player

 1. Følg oppstartsveiledningen for din Android-enhet og logg på med din Google-konto.
 2. Åpne Google Play Store og søk etter "Infoskjermen Player".
  Er norsk valgt som språk på Android-enheten heter appen "Infoskjermen Player", og er den satt opp med engelsk språk vil appen hete "PinToMind Player".
 3. Installer appen.
 4. Åpne Infoskjermen Player. På skjermen vises en kode. 
 5. På en annen pc eller mobil: Logg inn på app.infoskjermen.no/connect, og oppgi koden som vises på skjermen for å koble enheten til din konto. 
 6. Velg hvilken skjerm som skal vises på denne enheten under "VELG EN SKJERM".
  Du kan når som helst endre hvilken skjerm som vises på denne enheten. 
  Se info her.
 7. Skjermen du valgte starter nå visning på enheten din.

Thats it! Infoskjermen Player er nå installert, og enheten er klar til bruk.

Skjermer fra Sony som støtter Pro mode kan settes opp til automatisk oppstart med Infoskjermen Player på ønskede dager og tidspunkt. Se instruksjoner for dette nedenfor.

Pro mode

Vi bruker engelsk på våre enheter og i våre forklaringer. Hvis skjermen er satt til norsk, kan du endre språket på skjermen til English (UK) under ⚙️(Innstillinger) - System - Språk/Language.

Skjermen er satt opp med tre ulike modus;

 • Pro mode, - (anbefalt) modus for drift, hvor innstillinger for Pro mode er i bruk, men skjult for brukeren.
 • Pro settings mode, - er type "administrasjonsmodus" for tilgang og oppsett av de avanserte innstillingene. Her gjør du innstillinger for Pro mode.
 • Normal mode, - hvor innstillingene i Pro mode er skjult og enheten fungerer som en annen Android-enhet. F.eks. for regelmessig bruk av flere forskjellige apper og funksjoner.

En blå linje vises i toppen av skjermen når Pro settings mode er aktiv.

Bytte mellom de forskjellige modusene

 • Normal mode, bytt til Pro settings mode:
  På fjernkontrollen, trykk;  [HOME] og velg Apps - Pro mode tool - Pro settings mode
  (På noen eldre versjoner: bytt til Pro settings mode med følgende kommando på fjernkontrollen; Info + Mute + Volume up + Home)
 • Pro Settings mode, bytt til Pro mode (driftsmodus):
  På fjernkontrollen, trykk  [Home] og velg ⚙️Settings - Pro settings - Start Pro mode - OK.
  (Skjermen blir svart og starter på nytt i Pro mode. Først ser du startmenyen, og etter en liten stund starter Infoskjermen Player, hvis alle innstillingene er gjort.)
 • I Pro settings mode, bytt til Normal mode:
  På fjernkontrollen, trykk; [HOME] og velg Apps - Pro mode tool - Normal mode
 • I Pro mode, bytt til Pro settings mode:
  Trykk på følgende kommando på fjernkontrollen; Info + Mute + Volume up + Home


Alltid på og valg av kilde

For å sikre at skjermen slår seg på etter et evt. strømbrudd og at Infoskjermen Player starter opp som valgt "kilde" gjøres følgende; 

 • Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - Initial input source - Android app.
  Bla ned på listen og velg PinToMind Player/Infoskjermen Player. Trykk opp igjen og velg OK.
 • Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - AC power on.Endre til Always On.

Automatisk tidsstyring og omstart

For å aktivere tidsinnstillinger må skjermen være i Pro settings mode.

 • Velg;  ⚙️ Settings - Pro settings - Power Scheduling.
  Her aktiveres Power Scheduling og en setter inn ønsket tidspunkt og dager.

Skal skjermen kjøre 24/7 anbefaler vi en jevnlig omstart, gjerne en gang i døgnet.
Dette kan settes opp ved å velge: ⚙️ Settings - Pro settings - Periodic restart og en setter inn ønsket tidspunkt og dager.

💡 TIPS:
 • Deaktivere menyfeltene Timer(s) og One Step setting som ligger på hjemmeskjermen. Disse kan være til forvirring og overstyrer en eventuell tidsstyring.
  På nyere Android-versjoner: Velg Apps - One Step SettingSignage use for å bruke skjermen til kun infoskjerm.

Begrenset tilgang

For at ikke skjermen skal bli brukt til andre formål anbefaler vi å deaktivere tilgang til andre funksjoner og apper.

Apper

Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - Apps.
I listen over installerte apper velger du at PinToMind Player/Infoskjermen Player er Enable, og resterende apper som ikke skal brukes, til Disable.

Kilder

Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - External inputs.
Her kan en deaktivere porter som ikke skal brukes.

Skjermdeling

Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - Screen mirroring.
Disable denne om du ikke ønsker at andre skal kunne dele innhold til skjermen over nettverket.

Pin-kode for Pro mode settings

For å hindre at andre får tilgang til innstillingene i Pro mode kan en aktivere en pinkode på den enkelte skjerm.

⚠️ NB: Vi anbefaler kun denne innstillingen om skjermen står i miljø hvor misbruk og hærverk kan forekomme. Skjermen kan ikke gjennopprettes om pinkoden blir glemt.

Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - Pro mode lock.
Velg  Enable.

Tilbakestill Sony-skjermen til fabrikkinnstillinger

Velg; ⚙️ Settings - Device Preferences - Reset - Factory data reset - Erase everything