Sony Pro mode

ℹ️ Dette er en veiledning for oppsett og bruk av utstyr til infoskjermen.no, for Sony BRAVIA™ Professional Displays, med Android 9.0 og nyere.
Du finner informasjon om utstyr vi anbefaler, på vår nettside.

❗️NB! Sony BRAVIA™ Professional Displays støtter ikke stående skjerm.

Installasjon av Infoskjermen Player

 1. Følg oppstartsveiledningen for din Android-enhet og logg på med din Google-konto.
 2. Åpne Google Play Store og søk etter "Infoskjermen Player".
  Er norsk valgt som språk på Android-enheten heter appen"Infoskjermen Player", og er den satt opp med engelsk språk vil appen hete "PinToMind Player".
 3. Installer appen.
 4. Åpne Infoskjermen Player. På skjermen vises en kode. Logg inn på app.infoskjermen.no/connect på en annen pc eller mobil, og oppgi koden som vises på skjermen for å koble enheten til din konto. 
 5. Velg hvilken skjerm som skal vises på denne enheten under "VELG EN SKJERM".
  Du kan når som helst endre hvilken skjerm som vises på denne enheten. 
  Se info her.
 6. Skjermen du valgte starter nå visning på enheten din.

Thats it! Infoskjermen Player er nå installert, og enheten er klar til bruk.

Skjermer fra Sony som støtter Pro mode kan settes opp til automatisk oppstart med Infoskjermen Player på ønskede dager og tidspunkt. Se instruksjoner for dette nedenfor.

Pro mode

(vi bruker engelsk på våre enheter og i våre forklaringer)

💡 TIPS:
 • Deaktivere menyfeltene Timer(s) og One Step setting som ligger på hjemmeskjermen. Disse kan være til forvirring og overstyrer en eventuell tidsstyring. Se punktet "Begrenset tilgang" i denne veiledningen.

Skjermen er satt opp med tre ulike modus;

 • Normal mode, - hvor innstillingene i Promode er skjult og enheten fungerer som en annen Android-enhet. 
 • Pro settings mode, - er type "administrasjonsmodus" for tilgang og oppsett av de avanserte innstillingene.
 • Pro mode, - modus for drift, hvor innstillinger for Pro mode er i bruk, men skjult for brukeren.

En blå linje vises i toppen av skjermen når Pro settings mode er aktiv.

 • I Normal mode, bytt til Pro settings mode ved å velge Pro mode tool
  På fjernkontrollen, trykk; [HOME] Apps - Pro mode tool
 • I Pro settings mode, bytt til Normal mode ved å velge Pro mode tool
  På fjernkontrollen, trykk; [HOME] Apps - Pro mode tool
 • I Pro mode, bytt til Pro settings mode med følgende kommando på fjernkontrollen;
  Info + Mute + Volume up + Home

Alltid på og valg av kilde

For å sikre at skjermen slår seg på etter et evt strømbrudd og at Infoskjermen Player starter opp som valgt "kilde" gjøres følgende; 

Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - Initial input source - Android app.
Bla ned på listen og velg PinToMind Player/Infoskjermen Player. Trykk opp igjen og velg OK.

Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - AC power on.
Endre til Always On.

Automatisk tidsstyring og omstart

For å aktivere tidsinnstillinger må skjermen være i Pro settings mode.
Velg;  ⚙️ Settings - Pro settings - Power Scheduling.

Her aktiveres Power Scheduling og en setter inn ønsket tidspunkt og dager.

Skal skjermen kjøre 24/7 anbefaler vi en jevnlig omstart, gjerne en gang i døgnet.
Dette kan settes opp ved å velge: ⚙️ Settings - Pro settings - Periodic restart og en setter inn ønsket tidspunkt og dager.

Begrenset tilgang

For at ikke skjermen skal bli brukt til andre formål anbefaler vi å deaktivere tilgang til andre funksjoner og apper.

Apper

Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - Apps.
I listen over installerte apper velger du at PinToMind Player/Infoskjermen Player er Enable, og resterende apper som ikke skal brukes, til Disable.

Kilder

Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - External inputs.
Her kan en deaktivere porter som ikke skal brukes.

Skjermdeling

Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - Screen mirroring.
Disable denne om du ikke ønsker at andre skal kunne dele innhold til skjermen over nettverket.

Pin-kode for Pro mode settings

For å hindre at andre får tilgang til innstillingene i Pro mode kan en aktivere en pinkode på den enkelte skjerm.

⚠️ NB: Vi anbefaler kun denne innstillingen om skjermen står i miljø hvor misbruk og hærverk kan forekomme. Skjermen kan ikke gjennopprettes om pinkoden blir glemt.

Velg; ⚙️ Settings - Pro settings - Pro mode lock.
Velg  Enable.

Tilbakestill Sony-skjermen til fabrikkinnstillinger

Velg; ⚙️ Settings - Device Preferences - Reset - Factory data reset - Erase everything