Endre delingskode for skjerm i Infoskjermen Go

Har du behov for å endre delingskoden som brukes for å vise innhold fra skjermen deres, i mobilappen, Infoskjermen Go? 

Delingskoden endrer du slik:

  1. Gå til menyvalget Skjermer
  2. Klikk på delingskoden for Infoskjermen Go (blå tekst), på den aktuelle skjermen
  3. På neste side skriver du inn ny delingskode i feltet for delingskode.  Hvis systemet ikke godtar koden du skriver inn, er denne delingskoden allerede opptatt
  4. Klikk "Endre kode"

Nå kan du informere de som fremdeles skal ha tilgang til denne infoskjermen i mobilappen, om å først (❗️) slette den gamle delingskoden, avslutte mobilappen, åpne på nytt, og legge inn den nye delingskoden i Infoskjermen Go.


Opplever dere problem med å motta pushvarslinger etter at delingskoden er endret, kan dere gjøre følgende:

  1. Slett først skjermen fra mobilappen Infoskjermen Go på mobil eller nettbrett
  2. Avslutt mobilappen (ikke bare lukk den) og åpne den på nytt
  3. Legg inn ny delingskode
  4. Avslutt mobilappen (ikke bare lukk den) og åpne den på nytt

Spørsmål? Ta gjerne kontakt på support@infoskjermen.no!