Legge til eller slette skjermer i mobilappen

Det er mulig å følge og se innhold fra flere forskjellige infoskjermer (delingskoder) via mobilappen Infoskjermen Go. Når du følger flere infoskjermer, kan du sveipe fingeren på mobilskjermen for å se innholdet på de forskjellige skjermene.

Slik legger du til flere skjermer (delingskoder), og fjerner skjermer, i mobilappen, på smarte enheter med iOS og Android:

iOS (iPhone og iPad)

Legg til skjerm på iOS-enhet

 1. Åpne mobilappen, Infoskjermen Go, på iPhone eller iPad.
 2. Trykk på tannhjul øverst til venstre.
 3. Skriv inn delingskoden for skjermen du vil følge i feltet under "Legg til skjerm".
 4. Trykk på "Legg til".

Slett skjerm på iOS-enhet

 1. Åpne mobilappen, Infoskjermen Go, på iPhone eller iPad.
 2. Trykk på tannhjul øverst til venstre.
 3. Trykk på "Rediger".
 4. Velg skjermen du vil slette ved å trykke på det røde ikonet til venstre for skjermnavnet, og deretter "Slett".
 5. Trykk på "Ferdig".

Android

Legg til skjerm på Android-enhet

 1. Åpne mobilappen, Infoskjermen Go, på Android-enhet.
 2. Trykk på menyen (de tre prikkene) øverst til høyre.
 3. Skriv inn delingskoden for skjermen du vil følge i feltet under "Legg til skjerm".
 4. Trykk på "Legg til".

Slett skjerm på Android-enhet

 1. Åpne mobilappen, Infoskjermen Go, på Android-enhet.
 2. Trykk på menyen (de tre prikkene) øverst til høyre, og velg "Innstillinger".
 3. Når innstillinger-siden er åpnet; trykk på menyen igjen. 
 4. Velg "Slett" i menyen.
 5. Velg hvilke skjermer du ønsker å slette, deretter trykk "Slett".


Opplever du problem med å motta pushvarslinger etter at delingskoden er endret, kan du teste følgende:

 1. Slett skjermen fra mobilappen Infoskjermen Go på mobil eller nettbrett
 2. Avslutt mobilappen (ikke bare lukk den) og åpne den på nytt
 3. Legg inn ny delingskode
 4. Avslutt mobilappen (ikke bare lukk den) og åpne den på nytt