Pushvarslinger i Infoskjermen Go 📱💬

Pushvarslinger gjør det mulig å sende ut et varsel til brukere av Infoskjermen GO-appen om at det er publisert noe nytt på skjermen.En perfekt måte å dele informasjon med de som ikke befinner seg ved den fysiske infoskjermen!

Sende ut pushvarslinger

Når man lager ett nytt oppslag velger man først hvilke skjermer man ønsker å vise dette på, deretter om man ønsker å sende ut en pushvarsling for dette oppslaget. 

Hvis man har krysset av for "Send pushvarsling" vil en pushvarsling bli sendt ut til alle som "abonnerer" på disse skjermene i GO-appen, og som har tillatt å motta disse varslene. Brukeren vil da få en varsling om at det er publisert noe nytt, og kan da åpne appen for å se det nye oppslaget. 

Pushvarsel og tidsstyring

Oppslag med tidsstyring vil sende ut pushvarsling når oppslaget er satt til å vises på skjermen første gang. Dvs. at hvis man lager oppslag som skal vises fra og med i morgen kl 12, vil pushvarslingen sendes ut da.

Gå direkte til skjerm eller til oppslag

Når man åpner varslingen, velger man mellom to muligheter: "Gå til skjerm" som tar deg til den skjermen hvor det nye oppslaget er lagt til, eller "Gå til oppslag" som tar deg direkte til det nye oppslaget.

Ikke for alle typer oppslag

Pushvarsling er kun tilgjengelig for passende oppslagstyper. Dette er for å hindre forvirring ved f.eks. kalender og Facebook-oppslag, hvor man muligens kunne forvente å få varsling hver gang noe nytt er lagt til i kalender eller ved at noen legger noe nytt ut på Facebook. 

Mulighet for å sende pushvarsling er tilgjengelig i tekstoppslag, bildeoppslag (inkl. bilde-på-nett), tekst&bilde-oppslag og YouTube-oppslag.

Tips:

  • Ved lagring vil det ta cirka 1 minutt før pushvarslingen sendes ut. Hvis man da angrer og sletter oppslaget før pushvarslingen er sendt, vil også varslingen slettes og ingenting sendes ut.
  • Hvis man ved en senere anledning endrer på ett oppslag og ønsker å sende en ny pushvarsling, kan man sende ut en ny varsling for ett eksisterende oppslag ved å krysse av for «Send pushvarsling» og trykke «Lagre» på nytt.
  • Hvis man abonnerer på flere skjermer i GO-appen og administrator krysser av for utsending til flere av disse skjermene vil man kun motta en pushvarsling per oppslag.

Hvorfor får jeg ikke pushvarslinger?

  • iOS: På iOS vil man motta varslinger hvis man har tillatt pushvarslinger for appen. Hvis man ikke har tillatt pushvarslinger på sin iOS-enhet kan dette gjøres under "Innstillinger" -> "Varslinger" -> "Infoskjermen GO"
  • Android: Hvis man ikke mottar pushvarslinger må man oppdatere appen til nyeste versjon fra Google Play Store. I tillegg, hvis man ikke har tillatt pushvarslinger på sin Android-enhet kan dette gjøres under "Innstillinger" -> «Varsler» , og krysse av for «Infoskjermen GO».

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!