Kan jeg vise fra Microsoft Power BI på infoskjermen? 📊

Power BI er en analysetjeneste fra Microsoft for å presentere data fra ulike kilder. Eksempel på bruk er å presentere tall, grafer og visualiseringer for å gi oversikt over ansatte, produksjon eller salg.

Vi har ikke direkte integrasjon for å presentere fra Power BI, men det finnes en mulighet ved å bruke vår oppslagstype for å vise nettside/URL og Power BIs løsning for å publisere rapporter på nett.

Noen forbehold

  • Når du bruker "Publiser på nett" i Power BI, kan alle som er på internett se rapporten eller objektet du publiserte. Dette krever ingen godkjenning og inkluderer det å vise data på detaljnivå som dine rapporter samler. 
  • Visning av data fra Power BI krever mye av nettleseren, og at den støtter nyeste webteknologi, på den fysiske infoskjermen. Forhåndsvisning på egen pc kan se annerledes ut enn slik det vises på den fysiske infoskjermen. I våre tester ser det ut til å fungere på nyere skjermer fra Samsung (fra SSSP5, Tizen 3.0) og på Chrome OS. 
  • Vi har ikke kontroll på innholdet som deles fra Power BI; det kan tenkes at det blir gjort endringer som gjør at det ikke lenger kan presenteres på infoskjermene.
  • Om du trenger hjelp med Microsoft Power BI har vi dessverre ikke kompetanse eller mulighet til å hjelpe med dette. Vi anbefaler at du i så fall tar kontakt med din IT-avdeling eller leverandør av Microsoft Power BI.

Slik gjør du

Du begynner med å følge veiledningen fra Microsoft for å publisere på nett i Power BI. Kopiér med deg koblingen som blir oppgitt når du har fulgt veiledningen.

Opprett et nytt oppslag for å vise nettside/URL, og lim inn koblingen du kopierte fra Power BI. 

Eksempelrapporter

Nedenfor er lenker til to eksempelrapporter fra Microsoft Power BI som kan brukes til testing.

New Hires:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2I0YWMxMTItYjdmMC00Y2EzLWFkODEtZDY0OTM5NDM5YWU1IiwidCI6IjA4YTBiODI0LTU2ZjktNDk4My1hYzhhLTNmZDM3M2Y2ODQ2NiIsImMiOjF9

Active Employees vs. Separations:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2I0YWMxMTItYjdmMC00Y2EzLWFkODEtZDY0OTM5NDM5YWU1IiwidCI6IjA4YTBiODI0LTU2ZjktNDk4My1hYzhhLTNmZDM3M2Y2ODQ2NiIsImMiOjF9&pageName=ReportSection3