Hvordan legge til ny skjerm ➕🖥

For å enkelt kunne skille de fysiske skjermene/enhetene fra hverandre, anbefaler vi at dere oppretter en skjerm i systemet ( “Meny” - “Skjermer”) per fysisk enhet, og gir de passende navn, f.eks. skjermens fysiske plassering.

Når du har flere skjermer registrert på kontoen, under menyvalg "Skjermer", kan du velge å vise både lik og forskjellig informasjon på de forskjellige skjermene. Når du oppretter eller endrer i et oppslag, kan du se enkelt velge hvilken eller hvilke skjermer oppslaget skal vises på.

Legg til ny skjerm

For å legge til en ny skjerm, går du til menyvalget "Skjermer".

Under "Skjermer" legger du til en ny skjerm ved å skrive inn navn på den nye skjermen og opprette denne. Velg gjerne å kopiere oppslag og innstillinger fra en annen skjerm så har du noe å begynne med. Du kan redigere på dette etterpå også.

For å kunne legge til en ny skjerm, må du ha en konto som kan ha enda en skjerm. På prøvekontoer kan man ha et ubegrenset antall skjermer, men på en aktivert konto kan man kun ha så mange registrerte skjermer som kontoen tilsier.
Trenger du å oppgradere til en konto som kan ha flere skjermer, går du til menyvalget "Innstillinger" og velger en passende konto der. Alternativt legger du til flere skjermer i prisplanene, FLEXI, LARGE eller FRIVILLIG.

Spørsmål? Kontakt oss på support@infoskjermen.no!