Hvordan legge til ny skjerm/kanal ➕🖥

Innhold i denne artikkelen:

Infoskjermen 3

ℹ️ SKJERMER blir til KANALER i Infoskjermen 3. 

En kanal er en samling oppslag som viser på infoskjermen din. Du kan vise én kanal på flere fysiske skjermer (enheter), og du bytter kanal på tilkoblede fysiske enheter sømløst og øyeblikkelig.

Når du har flere kanaler registrert på kontoen, kan du velge å vise både lik og forskjellig informasjon på de forskjellige kanalene. Når du oppretter eller endrer i et oppslag, kan du enkelt velge hvilken eller hvilke kanaler oppslaget skal vises på.

Legg til ny kanal

 1. For å legge til en ny kanal, går du til venstre menybar og trykker på "+ Ny kanal". 

  (Du kan også gå til "# Kanaler" og velge "+ Ny kanal".)

 2. Velg mellom ulike utgangspunkt; liggende/stående skjermer med ulike områder.
 3. Skriv inn navnet på den nye kanalen din.
 4. Ta valg i layout og tema for hvordan du vil at kanalen skal se ut. Velg språk og tidssone.

  Innstillinger for kanalen* kan også gjøres på et senere tidspunkt, og endres når som helst.

 5. Trykk "Lagre".

*Innstillinger for kanal

Når kanalen er opprettet kan du under ⚙️ for kanalen velge:

 • Hvilken layout og hvilke områder kanalen skal ha. Våre flotte layouter har ett eller flere områder for oppslag, og noen har egne områder for klokke og logo.
 • Hvilket tema kanalen skal ha. Tema gir kanalen et helhetlig og profesjonelt uttrykk, og kan tilpasses ved behov. Du kan også lage et nytt tema.
 • Språk og tidssone for kanalen.
 • Trykk på mobilikonet 📱 for å velge å dele kanalen til mobilappen Infoskjermen Go.

Infoskjermen Classic

For å enkelt kunne skille de fysiske skjermene/enhetene fra hverandre, anbefaler vi at dere oppretter en skjerm i systemet ( “Meny” - “Skjermer”) per fysisk enhet, og gir de passende navn, f.eks. skjermens fysiske plassering.

Når du har flere skjermer registrert på kontoen, under menyvalg "Skjermer", kan du velge å vise både lik og forskjellig informasjon på de forskjellige skjermene. Når du oppretter eller endrer i et oppslag, kan du se enkelt velge hvilken eller hvilke skjermer oppslaget skal vises på.

Legg til ny skjerm

For å legge til en ny skjerm, går du til menyvalget "Skjermer".

Under "Skjermer" legger du til en ny skjerm ved å skrive inn navn på den nye skjermen og opprette denne. Velg gjerne å kopiere oppslag og innstillinger fra en annen skjerm så har du noe å begynne med. Du kan redigere på dette etterpå også.

Har du nok skjermlisenser?

For å kunne legge til en ny skjerm, må du ha et abonnement som kan ha enda en skjerm. På prøvekontoer kan man ha et ubegrenset antall skjermer, men på en aktivert konto kan man kun ha så mange registrerte skjermer som kontoen tilsier.

Trenger du å oppgradere kontoen for flere skjermlisenser, går du til menyvalget "Innstillinger" og velger en passende prisplan der. Alternativt legger du til flere skjermer i prisplanene, FLEXI, LARGE eller FRIVILLIG.

Spørsmål? Kontakt oss på support@infoskjermen.no!