Duplisering av oppslag 📑

Du kan lagre en kopi av et oppslag, som du kan redigere videre i. Dette er noe vi anbefaler hvis du f.eks:

  • Har oppslag som gjentas men med litt ulikt innhold, f.eks. vaktplaner, ukeplaner el.l. 
  • Ønsker flere oppslag som skal ligne på hverandre, f.eks. "Tekst & bilde", hvor du ved å duplisere oppslag kan beholde samme bilde- og tekst-størrelse for alle oppslagene dine.
  • Ønsker å vise samme innhold på flere skjermer, men med f.eks. forskjellig plassering på skjermen, ulik varighet eller på ulike tidspunkt.
Innhold i denne artikkelen:

Infoskjermen 3

For å lage en kopi av et oppslag i Infoskjermen 3 etter at du har opprettet det, velger du å endre i det oppslag som du ønsker å lage en kopi av. 

Rediger oppslaget, og trykk deretter på "..." til høyre for lagre-knappen, så får du opp en nedtrekksliste med flere valg. Velg "Lagre som kopi", og oppslaget vil lagres.
Det opprinnelige oppslaget, som du har duplisert og laget en kopi av, består slik det var før. 

Infoskjermen Classic

I Infoskjermen Classic lager du en kopi av et oppslag ved å endre til "duplisér" i nedtrekkslisten til høyre for lagre-knappen, og så trykke lagre-knappen. 

Når du duplisérer et oppslag blir du sendt videre til en kopi av oppslaget som du kan redigere og lagre.
Det nye oppslaget får automatisk "(kopi)" i tittelen, slik at det er enkelt å se at du er i et nytt oppslag.