Duplisering av oppslag 📑

Du kan lage en kopi av et oppslag ved å endre til "duplisér" i nedtrekkslisten til høyre for lagre-knappen, og så trykke lagre-knappen. 

Når du duplisérer et oppslag blir du sendt videre til en kopi av oppslaget som du kan redigere og lagre. Det nye oppslaget får automatisk "(kopi)" i tittelen, slik at det er enkelt å se at du er i et nytt oppslag.

Vi anbefaler å bruke dupliséring av oppslag:

  • Hvis du har oppslag som gjentas men med litt ulikt innhold, f.eks. vaktplaner, ukeplaner el.l. 
  • Hvis du ønsker flere oppslag som skal ligne på hverandre, f.eks. "Tekst & bilde", hvor du ved å duplisere oppslag kan beholde samme bilde- og tekst-størrelse for alle oppslagene dine.
  • Hvis du ønsker å vise samme innhold på flere skjermer, men med forskjellig plassering på skjermen, ulik varighet eller på ulike tidspunkt.