Tilbakestille Philips D-Line til fabriksinnstillinger

Obs! Oppskriften vil slette alt innhold og alle innstillinger på skjermen.

  • Trykk på ⌂ HOME, og videre 1 , 8 , 8, 8 på fjernkontrollen for å åpne administrert modus
  • Velg "Innstillinger".
  • I listen trykk på "Systemverktøy" -> "Nullstill til fabrikkinnstillinger" -> "Nullstill til fabrikkinstillinger"
  • Du får da spørsmål om "Vil du tilbakestille?", klikk "OK".
  • Skjermen vil da slette alt innhold, og starte opp på nytt.