Philips Signage Solutions Display (Android 4.0)

💡Dette er en veiledning for oppsett og bruk av utstyr til infoskjermen.no. Selv om vi har en veiledning er det ikke en anbefaling. Du finner informasjon om utstyr vi anbefaler, på vår nettside.

⚠️ Denne veiledning gjelder for Philips Signage Solution-skjermer av typen D-Line, Q-Line og P-Line med modellbetegnelse 4050. Eks. 65BDL4050D. Felles for disse er at de kjører Android 4.4.4 og ble produsert frem til 2020.

Oppstart av ny skjerm

 • Heng opp skjermen, koble til strøm, og følg stegene for oppstart og nettverkstilkobling
 • Valg om å konfigurere CMS, CMND osv. trenger ikke gjøres.

Du kan tilbakestille til fabrikkinnstillinger om du ønsker å starte oppsett på nytt. Se mer info nedenfor.

Åpne visning i nettleser

Følg stegene i veiviseren nedenfor, så får du startet infoskjermen din så fort som bare det!

1. Trykk SOURCE på fjernkontrollen.

2. Velg "Nettleser"/"Browser"

3. Trykk på "Innstillinger" under "Browser"

4. Skriv inn adressen https://app.infoskjermen.no/live/ Trykk ”OK”.
(Hvis https:// ikke fungerer på skjermmodellen din, prøv http:// eller uten https://)


5. Velg adressen i listen ved å trykke "OK" på fjernkontrollen på adressen. Bekreft en gang til.

6. Åpne https://app.infoskjermen.no/live/ i nettleser/browser. På skjermen vises en kode og instruksjoner.

7. På en annen pc eller mobil: Logg inn på din konto i app.infoskjermen.no/connect, og skriv inn koden som vises på skjermen, for å koble enheten til din konto. 

8. Velg hvilken skjerm som skal vises på denne enheten under "VELG EN SKJERM". 
Du kan når som helst endre hvilken skjerm som vises på denne enheten. Se info her.

9. Skjermen du valgte starter nå visning på enheten din.
That's it! 😊

Sette automatisk oppstart til nettleser

 • Trykk på ⌂ HOME på fjernkontrollen.
 • Velg "Konfig. 1" -> "Start på kilde".
 • Velg "Inngang: ◀ NETTLESER ▶ " og "Spilleliste: ◀ 1 ▶"
 • Skjermen vil da automatisk starte opp igjen i nettleseren når den slås på.

Sette tidsstyring

 • Trykk på ⌂ HOME på fjernkontrollen
 • Velg "Avansert" -> "Planlegg" og legg tidpunkter for på og av.


Tilbakestille Philips D-Line til fabriksinnstillinger

Obs! Oppskriften vil slette alt innhold og alle innstillinger på skjermen.

 • Trykk på ⌂ HOME, og videre 1 , 8 , 8, 8 på fjernkontrollen for å åpne administrert modus.
 • Velg "Innstillinger".
 • I listen trykk på "Systemverktøy" -> "Nullstill til fabrikkinnstillinger" -> "Nullstill til fabrikkinstillinger".
 • Du får da spørsmål om "Vil du tilbakestille?", klikk "OK".
 • Skjermen vil da slette alt innhold, og starte opp på nytt.

Spørsmål? Ta kontakt på support@infoskjermen.no!