Nyheter/RSS 🗞

Velg hva du vil vise i Nyheter/RSS-oppslaget. Abonnér på en RSS-feed fra din egen nettside eller andres, og hold folk oppdaterte med siste nytt.

Infoskjermen 3

Kopier adressen til RSS-feeden du ønsker å vise på infoskjermen, og lim den inn i adressefeltet i Nyheter/RSS-oppslaget. 
Det er også mulig å velge en RSS-feed fra biblioteket (ressurser som kan gjenbrukes). På den måten kan en Nyhets-ressurs brukes på flere oppslag, uten at man må kopiere med seg adressen.

Antall nyheter og tidsperiode

Du kan velge hvor mange nyheter du ønsker å vise, standard er de tre siste. 
Du kan og velge hvor langt tilbake i tid du vil vise nyheter, ved å begrense tidsperiode. Standard er ingen begrensning.

Tillat bilder

Hvis RSS-feeden inneholder bilder, kan du velge hvis du ønsker å vise disse, eller ikke.

Valgfritt: Tillat HTML

Vi fjerner i utganspunktet HTML fra RSS-nyheter. Da vises de best i de fleste sammenhenger. Du kan tillate HTML for å få med formatering. Da overtar du selv ansvaret for hva og hvordan det vises.

Legg inn mer tekst, lenke og vedlegg i Infoskjermen Go

Du kan legge inn ekstra informasjon som kun vises i mobilappen Infoskjermen Go, f.eks. lenke til nyhetskanalen. 
Klikk på mobilikonet "📱" og legg inn tekst, lenke til mer informasjon, og/eller vedlegg.

Forhåndsvis og lagre

Vi anbefaler å teste de ulike mulighetene, klikk av for kanalen(e), og område på skjermen du vil at oppslaget skal vises på, forhåndsvise, og lagre når du er fornøyd. 😊

Infoskjermen Classic

Når du skal lage nyhetsoppslaget, kopierer du adressen til RSS-feeden, og limer den inn i adressefeltet i oppslaget. Velg hvor mange nyheter du ønsker å vise (standard er de tre siste).

Hvis det er bilder i RSS-feeden, må adressen starte med https. Disse bildene kan vises i mobilappen, Infoskjermen Go. Bilder vises også i versjonen, Infoskjermen 3.

Velg hvor på skjermen du vil at dette skal vises, mange velger å publisere dette oppslaget i bunnlinjen. 

Du kan gjerne vise flere ulike nyhetsoppslag der etter hverandre, så får skjermen din automatisk mye nytt innhold hele tiden.

Hvis du henter nyheter fra eksterne sider, f.eks. aviser eller kringkastere, må du selv innhente tillatelse til å vise dette.

Hvordan finner jeg RSS for nyhetene jeg vil vise?

Vi foreslår at du søker på nettet etter f.eks "RSS Aftenposten" eller din lokale avis. Lenken kan ofte ligge i selve RSS-logoen som det orange bildet her på siden. RSS-en kan vise seg å være noe så enkelt som "https://www.aftenposten.no/rss", og du kopierer med deg hele og limer denne inn i adressefeltet i oppslaget. 

Hvis du ikke finner lenken du trenger, kan du ta kontakt med avisen og spørre om de har en RSS du kan bruke.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!