Endring av abonnement ⬆️ ⬇️

Oppgradering og nedgradering

Du kan når som helst oppgradere hvis behovet skulle endre seg. Vi sender faktura for nytt år, med fratrekk av innbetalt beløp for perioden som er igjen av forrige fakturaperiode. 

En administrator på kontoen oppgraderer eller nedgraderer kontoen ved å velge "Innstillinger" i meny oppe til venstre. 

Velg ny prisplan eller endre antall skjermer for kontotype LARGE, FRIVILLIG og FLEXI. Se priser her.

Du får tilgang til å legge til nye skjermer og nye brukere umiddelbart hvis du oppgraderer.

Ved nedgradering vil ikke innbetalte beløp refunderes, men du betaler ikke dobbelt for noen periode, så vi trekker fra det som var igjen fra forrige fakturaperiode på den nye fakturaen.

Avslutte abonnement

Du kan også velge å avslutte kontoen når som helst. Mottatte betalinger refunderes ikke.

For å avslutte går du til "Meny" -> "Innstillinger" og klikker på "Avslutt konto", og da vil alt innhold på kontoen slettes. Bare når du har gjort dette, har du faktisk kansellert Infoskjermen-kontoen din. En e-post eller telefon til oss anses ikke som en offisiell avslutning.

Les mer om våre vilkår

Spørsmål? Ta kontakt med oss på  support@infoskjermen.no!