Endring av abonnement ⬆️ ⬇️


Infoskjermen 3

Oppgradere abonnement

ℹ️ Du kan når som helst oppgradere hvis behovet skulle endre seg. Vi sender faktura for nytt år, med fratrekk av innbetalt beløp for perioden som er igjen av forrige fakturaperiode. 

Gjør slik: En administrator på kontoen oppgraderer kontoen ved å velge "Konto". Velg "Oppgrader" og en ny prisplan eller endre antall skjermer for kontotyper LARGE, FRIVILLIG og FLEXI. Se priser her.

Du får tilgang til å legge til nye skjermer umiddelbart når du oppgraderer.

Nedgradere abonnement

ℹ️ Du kan når som helst nedgradere hvis behovet skulle endre seg. Ved nedgradering vil ikke innbetalte beløp refunderes, men du betaler ikke dobbelt for noen periode, så vi trekker fra det som var igjen fra forrige fakturaperiode på den nye fakturaen.

Gjør slik: For å kunne nedgradere må du først fjerne ekstra skjermer fra kontoen. En administrator på kontoen nedgraderer kontoen ved å velge "Konto". Velg "Nedgrader" og en ny prisplan eller endre antall skjermer for kontotyper LARGE, FRIVILLIG og FLEXI. Se priser her.

Avslutte abonnement

ℹ️ Du kan velge å avslutte kontoen når som helst. Mottatte betalinger refunderes ikke. En e-post eller telefon til oss anses ikke som en offisiell avslutning.

Gjør slik: For å avslutte går en registrert administrator på kontoen til "Konto" og klikker på "Avslutt konto", og da vil alt innhold på kontoen slettes. Bare når du har gjort dette, har du faktisk kansellert Infoskjermen-kontoen din.

Infoskjermen Classic

Oppgradering og nedgradering

Du kan når som helst oppgradere hvis behovet skulle endre seg. Vi sender faktura for nytt år, med fratrekk av innbetalt beløp for perioden som er igjen av forrige fakturaperiode. 

En administrator på kontoen oppgraderer eller nedgraderer kontoen ved å velge "Innstillinger" i meny oppe til venstre. 

Velg ny prisplan eller endre antall skjermer for kontotype LARGE, FRIVILLIG og FLEXI. Se priser her.

Du får tilgang til å legge til nye skjermer og nye brukere umiddelbart hvis du oppgraderer.

Ved nedgradering vil ikke innbetalte beløp refunderes, men du betaler ikke dobbelt for noen periode, så vi trekker fra det som var igjen fra forrige fakturaperiode på den nye fakturaen.

Avslutte abonnement

Du kan også velge å avslutte kontoen når som helst. Mottatte betalinger refunderes ikke.

For å avslutte går en registrert administrator på kontoen til "Meny" -> "Innstillinger" og klikker på "Avslutt konto", og da vil alt innhold på kontoen slettes. Bare når du har gjort dette, har du faktisk kansellert Infoskjermen-kontoen din. En e-post eller telefon til oss anses ikke som en offisiell avslutning.

Les mer om våre vilkår


Spørsmål? Ta kontakt med oss på  support@infoskjermen.no!