Prioritering av oppslag ⭐️

Har du et oppslag du syns er spesielt viktig? Med prioritering av oppslag kan du velge at oppslag skal vises oftere eller hele tiden. I kombinasjon med tidsstyring gir dette spennende muligheter - f.eks. hvis du har en melding som er viktig at folk får med seg i dag.

Flere måter å prioritere på

  • To ganger per runde: Oppslaget vises to ganger i stedet for én gang per runde.
  • Mellom hvert oppslag: Oppslaget vises mellom hvert oppslag på skjermen.
  • Overta skjermen: Det eneste som vises på skjermen er det prioriterte oppslaget. Ingen andre oppslag vises.
  • Overta plassering: Oppslaget overtar hovedoppslag, sidestolpe eller bunnlinje, avhengig av hvilken plassering som er valgt for oppslaget. Oppslag som er plassert i andre områder vises som normalt.

Kombinere med tidsstyring

Priorterte oppslag kan som andre oppslag tidsstyres. Du kan velge at de vises på faste tidspunkter hver uke, eller i perioder definert av dato og klokkeslett.

F.eks. kan du legge inn at hver fredag ettermiddag vises kun "God helg" på skjermen, eller du kan legge inn tilpasset velkomstmelding tirsdag i neste uke til personene du vet skal besøke dere da.

Hvis du for eksempel har en viktig melding som alle må få med seg i dag, kan du legge ut og priortere, og kombinere med tidsstyring "i dag". Da vil skjermen være tilbake til det normale neste dag. 🎉

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!