Prioritering av oppslag ⭐️

Har du et oppslag du syns er spesielt viktig? Med prioritering av oppslag kan du velge at oppslag skal vises oftere eller hele tiden. I kombinasjon med tidsstyring gir dette spennende muligheter - f.eks. hvis du har en melding som er viktig at folk får med seg i dag. Bruker du Infoskjermen 3, kan du velge å vise et oppslag oftere eller sjeldnere enn én gang per runde.

INNHOLD I DENNE ARTIKKELEN:

Infoskjermen 3

Med prioritering kan et oppslag vise oftere eller sjeldnere enn én gang per runde. Med vanlig prioritet vil oppslaget vises én gang per runde.

Prioriter opp

  • 2x per runde: Oppslaget vil vise to ganger hver runde.
  • Mellom hvert oppslag: Oppslaget vil vise mellom alle andre oppslag i området.
  • Overta området: Oppslaget vil være det eneste som viser i sitt område. Kombinert med tidsstyring er dette en god måte å gi en viktig beskjed i noen timer før det fjernes, og alt er tilbake til normalen igjen.
  • Overta kanal: Oppslaget vil være det eneste som viser på kanalen og vil derfor fylle hele skjermen. Når oppslaget fjernes går alt tilbake til normalen igjen.

Prioriter ned

  • Annenhver runde: Oppslaget vil vises annenhver runde.
  • En gang i timen: Oppslaget vil vises når det blir publisert, og deretter gjentas visningen en gang i timen.

Kombinere med tidsstyring

Prioriterte oppslag kan som andre oppslag tidsstyres. Du kan velge at de vises på faste tidspunkter hver uke, eller i perioder definert av dato og klokkeslett. F.eks. kan du legge inn at hver fredag ettermiddag vises kun "God helg" på skjermen, eller du kan legge inn tilpasset velkomstmelding tirsdag i neste uke til personene du vet skal besøke dere da.

Hvis du for eksempel har en viktig melding som alle må få med seg i dag, kan du legge ut og prioritere, og kombinere med tidsstyring "i dag". Da vil skjermen være tilbake til det normale neste dag. 🎉Infoskjermen Classic

Måter å prioritere på

  • To ganger per runde: Oppslaget vises to ganger i stedet for én gang per runde.
  • Mellom hvert oppslag: Oppslaget vises mellom hvert oppslag på skjermen.
  • Overta skjermen: Det eneste som vises på skjermen er det prioriterte oppslaget. Ingen andre oppslag vises.
  • Overta plassering: Oppslaget overtar hovedoppslag, sidestolpe eller bunnlinje, avhengig av hvilken plassering som er valgt for oppslaget. Oppslag som er plassert i andre områder vises som normalt.

Kombinere med tidsstyring

Prioriterte oppslag kan som andre oppslag tidsstyres. Du kan velge at de vises på faste tidspunkter hver uke, eller i perioder definert av dato og klokkeslett. F.eks. kan du legge inn at hver fredag ettermiddag vises kun "God helg" på skjermen, eller du kan legge inn tilpasset velkomstmelding tirsdag i neste uke til personene du vet skal besøke dere da.

Hvis du for eksempel har en viktig melding som alle må få med seg i dag, kan du legge ut og prioritere, og kombinere med tidsstyring "i dag". Da vil skjermen være tilbake til det normale neste dag. 🎉Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!