Tidsstyring 🕔

Alle oppslag kan tidsstyres; velg ett av hurtigvalgene, bestemte klokkeslett og datoer eller faste tidspunkt oppslaget skal vises. Du kan også lage maler for tidsstyring, slik at du og andre brukere og administratorer på kontoen kan gjenbruke tidsstyringen på flere oppslag. 

Bestem når oppslaget skal vises

Når du oppretter eller redigerer oppslag kan du velge hvilke perioder og/eller tidspunkt for når det skal vises.

Du kan legge til en eller flere perioder, definert med dato og klokkeslett.

Du kan også legge inn dager og klokkeslett oppslaget skal vises, f.eks. kan du velge å vise et oppslag hver morgen i ukedagene.

Lagre tidsstyring slik at den kan brukes på flere oppslag

Vi har laget noen forhåndsdefinerte hurtigvalg, f.eks. "Vis bare i dag". Du kan også lage og lagre din egen tidsstyring.

Du kan lagre egne tidsstyrings-oppsett slik at disse også blir tilgjengelige som hurtigvalg når du og andre brukere og administratorer på kontoen oppretter oppslag senere. Oppslag som bruker slike tidsstyringer vil også bli "tagget" i lista over oppslag på startsiden

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!