Plassering på skjermen 🖥

Innhold i denne artikkelen:

Infoskjermen 3

Layout og områder på skjermen

Hver kanal på kontoen kan ha sin egen layout, og du kan velge hvor mange områder som skal vises på skjermen. Under ⚙️ for hver kanal, velger du en av våre flotte layouter for  stående eller liggende skjermer. 

A - B - C - D

Layoutene har ett eller flere områder for oppslag, og du velger selv hvor du ønsker å plassere dine oppslag. Du kan velge å bruke et eller flere områder, avhengig av hvilken layout du velger.

  • Område A er hovedområdet på kanalen, og dit oppslag vanligvis publiseres.
  • Område B er f.eks. ypperlig til værmelding, kalender, nyheter m.m. Kanalen har da alltid noe friskt og nytt som skaffer oppmerksomhet.
  • Område C kan brukes til noe ekstra som skaffer oppmerksomhet. Men pass på at det ikke blir for mye og rotet. 😉
  • Område D Har du enda flere ting du vil vise samtidig? Velg en layout med Område D.

Klokke og logo

Flere av layoutene har egne områder for klokke og logo. 

  • Klokke - Trykk på området for å tilpasse. Du kan velge å vise dato og tid, eller kun tid. 
  • Logo - Trykk på området for å tilpasse. I området for logo kan du vise en opplastet logo, eller du kan skrive inn en kort tekst som alltid viser.

Ticker

Området kalt Ticker passer best for å vise nyheter via RSS-oppslaget eller for å vise frem tekstmeldinger. Området i Ticker ruller vertikalt, og kan på den måten vise mye informasjon over tid. Du kan velge hvis du ønsker å vise 2 eller 3 linjer i høyden.

Velg hvor på skjermen du vil at oppslaget skal vises

Hvor oppslag kan vises på skjermen din, er avhengig av hvilken layout og hvor mange områder du har valgt. Når du oppretter, eller endrer, et oppslag velger du hvilket område på skjermen som oppslaget skal vises. Du kan vise samme oppslag på flere kanaler, og i forskjellige områder. 

Infoskjermen Classic

Velg hvor på skjermen du vil at oppslaget skal vises

Oppslag kan vises på tre områder; hovedoppslag, sidestolpe og bunnlinje.

  • Hovedoppslag er det største området, og kan innholde alle typer oppslag. Det dekker hele skjermen om du ikke benytter deg av sidestolpen og bunnlinjen. 
  • Bunnlinjen ruller med beskjeder, værmelding eller nyheter. Den har også klokke, et eget sted for logo, og kan pyntes med stilfulle dekorer. 
  • Sidestolpen kan ha et fast oppslag på toppen*, mens andre oppslag rullerer under. 

I illustrasjonen under kan du se hvordan disse ulike områdene fordeles på skjermen.

*Sidestolpe funksjoner

Om du plasserer en oppslagstype, som  ikke endrer størrelse, øverst i listen over oppslag i sidestolpen, vil det oppslaget alltid bli vist øverst i sidestolpen. Oppslagene under vil vises det ene etter det andre i den rekkefølgen de kommer i oppslagslisten.
Eksempel på oppslagstyper som  ikke endrer størrelse er: Text & Bilde, Værmelding, Tidteller, Instagram.

Om du plasserer en oppslagstype som endrer størrelse, øverst i sidestolpen, vil alle oppslagene i sidestolpen bli vist det ene etter det andre, ett om gangen.
Eksempel på oppslagstyper som endrer størrelse er: Facebook, Twitter, Nyheter, Bilder, Kalender.

Velg plassering

Du velger plassering i nedtrekksliste når du lager og redigerer oppslag, eller du kan dra oppslagene mellom de ulike plasseringene på  startsiden.

Til venstre for tittelen på hvert oppslag finner du symbolet   . Dette kan du plassere musa over, holde inne venstre museknapp, og dra oppslaget oppover eller nedover. Du kan endre rekkefølge på oppslag og du kan velge hvilket område av skjermen oppslaget skal vises på.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!