Plassering på skjermen 🖥

Velg hvor på skjermen du vil at oppslaget skal vises. 

Oppslag kan vises på tre områder; hovedoppslag, sidestolpe og bunnlinje.

  • Hovedoppslag er det største området, og kan innholde alle typer oppslag. Det dekker hele skjermen om du ikke benytter deg av sidestolpen og bunnlinjen. 
  • Bunnlinjen ruller med beskjeder, værmelding eller nyheter. Den har også klokke, et eget sted for logo, og kan pyntes med stilfulle dekorer. 
  • Sidestolpen kan ha et fast oppslag på toppen*, mens andre oppslag rullerer under. 

I illustrasjonen under kan du se hvordan disse ulike områdene fordeles på skjermen.

*Sidestolpe funksjoner

Om du plasserer en oppslagstype, som ikke endrer størrelse, øverst i listen over oppslag i sidestolpen, vil det oppslaget alltid bli vist øverst i sidestolpen. Oppslagene under vil vises det ene etter det andre i den rekkefølgen de kommer i oppslagslisten.
Eksempel på oppslagstyper som ikke endrer størrelse er: Text & Bilde, Værmelding, Tidteller, Instagram.

Om du plasserer en oppslagstype som endrer størrelse, øverst i sidestolpen, vil alle oppslagene i sidestolpen bli vist det ene etter det andre, ett om gangen.
Eksempel på oppslagstyper som endrer størrelse er: Facebook, Twitter, Nyheter, Bilder, Kalender.

Velg plassering

Du velger plassering i nedtrekksliste når du lager og redigerer oppslag, eller du kan dra oppslagene mellom de ulike plasseringene på  startsiden.

Til venstre for tittelen på hvert oppslag finner du symbolet  . Dette kan du plassere musa over, holde inne venstre museknapp, og dra oppslaget oppover eller nedover. Du kan endre rekkefølge på oppslag og du kan velge hvilket område av skjermen oppslaget skal vises på.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!