Tilbakestille Chrome OS til fabrikkinnstillinger

Følg punktene nedenfor hvis du ønsker å nullstille Chromebit for å begynne på nytt eller bruke til noe annet.

  • Gå til Chrome OS og åpne Google Chrome
  • Avinstaller Infoskjermen player-appen hvis denne ligger inne.
  • Åpne ”Innstillinger” i Chrome, og trykk på ”Vis avanserte innstillinger”.
  • Trykk ”Powerwash”, og deretter ”Start på nytt”.
  • Når man får vinduet ”Tilbakestill denne Chrome-enheten”, trykk ”Powerwash”.
  • Bekreft Powerwash - ”Fortsett”.
  • Enheten vil da slette brukerdataene og starte enheten på nytt.

Se også veiledning for å tilbakestille chromeenheter på Googles nettsider, og Google sin veiledning for å tilbakestille Chromebox.