Administrer oppslag fra startsiden 📌

Filtrer oppslag i lista

Øverst til venstre på startsiden finner du en nedtrekksliste med valg som filtrerer hvilke oppslag som skal vises i lista over oppslag.

  • Aktive oppslag: Oppslag som vises eller som er planlagt å vise.
  • Arkiv: Oppslag som er utgått på dato eller som ikke er tilknyttet noen skjerm.
  • Søppelkurv: Oppslag som er slettet ligger 15 dager i søppelkurven før de kastes.
  • [Skjermnavn]: Hvis du har mer enn én skjerm på kontoen kan du velge å se oppslag som er tilknyttet en av skjermene.

Til høyre for nedtrekkslista finner du lenke til å vise mer avanserte filter og søk. Her kan du spesifisere filter mer detaljert, blant annet kan du velge å se kun de oppslagene som blir vist akkurat nå, eller bare se oppslag som tilhører en bruker eller oppslag av en spesiell type.

Forhåndsvis oppslag fra startsiden

Klikk på linja for et oppslag for å forhåndsvise oppslaget. Øverst på forhåndsvisningsbildet kan du velge om du vil forhåndsvise oppslaget på vanlig skjerm, på stående skjerm, eller i mobil versjon i Infoskjermen Go. Har du flere skjermer kan du også velge hvilken skjerm du vil forhåndsvise på.

Velg plassering og rekkefølge på oppslag

Oppslagslista er delt i tre, som representerer områdene på skjermen: hovedoppslag, sidestolpe og bunnlinje.

Til venstre for tittelen på hvert oppslag finner du symbolet  . Dette kan du plassere musa over, holde inne venstre museknapp, og dra oppslaget oppover eller nedover. Du kan endre rekkefølge på oppslag og du kan velge hvilket område av skjermen oppslaget skal vises på.

Se status og velg skjermer oppslag skal vises på

Symbolet   viser at oppslaget er aktivt og at det vises på én skjerm. Symbolet  viser at oppslaget har tidsstyring (hvit sektor inni sirkelen) og venter på tidspunkt for tidsstyring (orange), og at det skal vises på én skjerm. Symbolet  viser at oppslaget ikke er tilknyttet noen skjerm, og derfor ikke er aktivt.

Ved å klikke på status-symbolet får du opp en liste over skjermer. Her kan du velge å fjerne eller legge oppslaget til en skjerm.

Til venstre for status-symbolet er en nedtrekksliste der du kan velge varighet for hvor lenge oppslaget skal vises.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!