Bilde på nett 🌍

Vis bilder fra webkamera, Dropbox eller andre steder på nettet. Infoskjermen vil hente bilde som ligger på nett fortløpende når bildet blir oppdatert.

Bilde på nett kan bare vise filer av type PNG og JPG, og må ha https-adresse. 

Adressen du legger inn må være fullstendig; starte med " https://" og slutte med "filnavn.jpg" (eller png). Bilde på nett har samme visningsalternativer som bilder.

Infoskjermen 3: Legg inn mer tekst, lenke og vedlegg i Infoskjermen Go

I Infoskjermen 3 kan du legge inn ekstra informasjon som kun vises i mobilappen Infoskjermen Go. Klikk på mobilikonet "📱" og legg inn tekst, lenke til mer informasjon, og/eller vedlegg.

Guider for å vise bilde på nett fra vanlige programmer

💡 Bilde på nett-oppslag kan brukes til mye; webkamera som viser fergekø, trafikkkamera osv. Oppslagstypen kan også brukes for å vise salgsstatistikk, værdata, energiforbruk osv som legges til en nettadresse av andre programmer. Hvis du har bilder som skal oppdateres regelmessig på dine infoskjermer, - f.eks. statistikk, timeplan eller vaktliste - kan du lagre dette bildet i f.eks. Dropbox, og så vil infoskjermene hente det nyeste bildet.

Vis bilde fra Dropbox

 1.  Logg inn på dropbox.com
 2. Velg å dele en kobling til en fil i Dropbox. 
 3. Koblingen (URL-en) som du kopierer fra Dropbox limer du inn i adressefeltet for Bilde på nett-oppslag. 
 4. Endre slutten av koblingen fra ?dl=0 på slutten til ?dl=1 - og så skal det være klart for å vises. I enkelte tilfeller, har vi også erfart at det fungerer bedre å legge til endelsen raw=1 i stedet for dl=1.
 5. Velg det visningsvalget du ønsker og publiser til skjermen du vil vise det på.

Opplever du problem med å vise bilde fra Dropbox på Samsung Tizen, kan du teste å endre prefix i koblingen, fra https://www.dropbox.com/... til https://dl.dropboxusercontent.com/... .

Vis bilde fra OneDrive

 1. Logg inn på onedrive.com.
 2. Åpne bildet du ønsker å dele.
 3. Trykk på menyvalg "</> Bygg inn"
 4. Da kommer det opp en sidemeny med en tekstboks.
 5. Velg "opprinnelig størrelse" og ikke "inkluder HTML-koder".
 6. Kopier URL og lim inn denne i Bilde på nett-oppslaget hos oss.
 7. Velg det visningsvalget du ønsker og publiser til skjermen du vil vise det på.

Vis bilde fra Google Disc

 1. Høyreklikk på bildet du ønsker å vise fra Google Disc.
 2. Klikk "Få en link".
 3. Velg at "Alle som har linken" skal kunne bruke den.
 4. Trykk "Kopier linken".
 5. Finne ID fra lenken (For eksempel: Lenke: https://drive.google.com/file/d/1bEDAFuD5ZPiVexAL4Al56hyqJ3THqSlU/view?usp=sharing ID: 1bEDAFuD5ZPiVexAL4Al56hyqJ3THqSlU).
 6. Lim ID inn i følgende lenke: https://drive.google.com/thumbnail?authuser=0&sz=w1920&id= (Eksempel: https://drive.google.com/thumbnail?authuser=0&sz=w1920&id=1bEDAFuD5ZPiVexAL4Al56hyqJ3THqSlU).
 7. Lim hele denne siste lenken inkludert ID inn i et Bilde på nett-oppslag. 
 8. Velg det visningsvalget du ønsker og publiser til skjermen du vil vise det på.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!