Bilde på nett 🌍

Vis bilder fra webkamera, Dropbox eller andre steder på nettet. Infoskjermen vil hente bilde som ligger på nett fortløpende når bildet blir oppdatert.

Bilde på nett kan bare vise filer av type PNG og JPG. 

Adressen du legger inn må være fullstendig; starte med "http://" og slutte med "filnavn.jpg" (eller png).

Bilde på nett har  samme visningsalternativer som bilder.

Forslag

Bilde fra nett-oppslag kan brukes til mye; webkamera som viser fergekø, trafikkkamera osv. Oppslagstypen kan også brukes for å vise salgsstatistikk, værdata, energiforbruk osv som legges til en nettadresse av andre programmer.

Hvis du har bilder som skal oppdateres regelmessig på dine infoskjermer, - f.eks. statistikk, timeplan eller vaktliste - kan du lagre dette bildet i Dropbox, og så vil infoskjermene hente det nyeste bildet.

Vis bilde fra Dropbox

For å vise et bilde som ligger lagret i Dropbox velger du  dele en kobling til en fil i Dropbox. Koblingen (url-en) som du kopierer fra Dropbox limer du inn i adressefeltet for nytt oppslag. Endre slutten av koblingen fra ?dl=0 på slutten til ?dl=1 - og så skal det være klart for å vises. I enkelte tilfeller, har vi også erfart at det fungerer bedre å legge til endelsen raw=1 i stedet for dl=1.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!