Hvorfor får jeg ikke pushvarslinger i Infoskjermen Go?

  • iOS: På iOS vil man motta varslinger hvis man har tillatt pushvarslinger for appen. Hvis man ikke har tillatt pushvarslinger tidligere kan dette gjøres på iOS-enheten under "Innstillinger" -> "Varslinger" -> "Infoskjermen Go"
  • Android: Hvis man ikke mottar pushvarslinger må man oppdatere appen til nyeste versjon fra Google Play Store. I tillegg, hvis man ikke har tillatt pushvarslinger tidligere kan dette gjøres på Android-enheten under "Innstillinger" -> «Varsler» , og krysse av for «Infoskjermen Go».

Opplever du problem med å motta pushvarslinger etter at delingskoden er endret, kan du teste følgende:

  1. Slett skjermen fra mobilappen Infoskjermen Go på mobil eller nettbrett
  2. Avslutt mobilappen (ikke bare lukk den) og åpne den på nytt
  3. Legg inn ny delingskode
  4. Avslutt mobilappen (ikke bare lukk den) og åpne den på nytt

Ikke for alle typer oppslag

Pushvarsling er kun tilgjengelig for passende oppslagstyper. Dette er for å hindre forvirring ved f.eks. kalender og Facebook-oppslag, hvor man muligens kunne forvente å få varsling hver gang noe nytt er lagt til i kalender eller ved at noen legger noe nytt ut på Facebook. 

Mulighet for å sende pushvarsling er tilgjengelig i tekstoppslag, bildeoppslag (inkl. bilde-på-nett), tekst&bilde-oppslag og YouTube-oppslag.

Les mer om mobilappen Infoskjermen Go her.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no.