Hvorfor får jeg ikke pushvarslinger i Infoskjermen Go? 📱

  • iOS: På iOS vil man motta varslinger hvis man har tillatt pushvarslinger for appen. Hvis man ikke har tillatt pushvarslinger tidligere kan dette gjøres på iOS-enheten under "Innstillinger" -> "Varslinger" -> "Infoskjermen GO"
  • Android: Hvis man ikke mottar pushvarslinger må man oppdatere appen til nyeste versjon fra Google Play Store. I tillegg, hvis man ikke har tillatt pushvarslinger tidligere kan dette gjøres på Android-enheten under "Innstillinger" -> «Varsler» , og krysse av for «Infoskjermen GO».

Ikke for alle typer oppslag

Pushvarsling er kun tilgjengelig for passende oppslagstyper. Dette er for å hindre forvirring ved f.eks. kalender og Facebook-oppslag, hvor man muligens kunne forvente å få varsling hver gang noe nytt er lagt til i kalender eller ved at noen legger noe nytt ut på Facebook. 

Mulighet for å sende pushvarsling er tilgjengelig i tekstoppslag, bildeoppslag (inkl. bilde-på-nett), tekst&bilde-oppslag og YouTube-oppslag.

Les mer om mobilappen Infoskjermen Go her.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no.