Instagram 🤳🏻

Frisk opp infoskjermene med å vise bilder fra Instagram! Instagram-oppslaget på infoskjermene henter automatisk nye bilder og holder folk oppdatert, samtidig som du kan reklamere for hvor folk kan følge dere.

Du kan vise bilder fra din egen Instagram-bruker. Bildene på infoskjermen vil bli oppdatert automatisk når det legges ut nye på Instagram.

Visningen fokuserer på det siste bildet som er lagt ut, og viser thumbnails av eldre bilder. Hvis du har flere Instagram-kontoer kan du lage flere oppslag der du viser fra ulike Instagram-kontoer. 

I hovedoppslag vises de fem siste bildene, i sidestolpen vises det siste bildet som er lagt ut.

Video-innlegg på Instagram-kontoen din vises på infoskjermen med bildet du valgte som omslag, merket med et video-ikon. Reels kan ikke vises i Instagram-oppslaget.

Prøv selv

For å  vise bilder fra instagram på infoskjermen din, må du autentisere dette. Klikk på "Gi tilgang" og logg inn på Instagram-kontoen din. 

Hvis man er logget inn på en Instagram-konto i nettleseren, så vil denne komme opp. Ønsker du å vise bilder fra en annen Instagram-konto enn den du er logget inn med, må du derfor logge ut av Instagram-kontoen i nettleseren for å kunne logge på og autentisere med en annen. 

Velg om du vil vise oppslaget i hovedoppslaget eller i sidestolpen, og velg hvilke skjermer det skal publiseres på. Forhåndsvis gjerne før du lagrer.

Vi kan vise bilder fra alle Instagram-kontoer, men hvis kontoen er merket av som "Privat konto", må man selv autentisere oppslaget på nytt hver 60. dag. 

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!