Instagram 🤳🏻

Frisk opp infoskjermene med å vise bilder fra Instagram! Instagram-oppslaget på infoskjermene henter automatisk nye bilder og holder folk oppdatert, samtidig som du kan reklamere for hvor folk kan følge dere.

Du kan vise bilder fra din egen Instagram-bruker, hvis den ikke er privat. Bildene på infoskjermen vil bli oppdatert automatisk når det legges ut nye på Instagram.

Visningen fokuserer på det siste bildet som er lagt ut, og viser thumbnails av eldre bilder. Hvis du har flere Instagram-kontoer kan du lage flere oppslag der du viser fra ulike Instagram-kontoer. 
I hovedoppslag vises de fem siste bildene, i sidestolpen vises det siste bildet som er lagt ut.

Prøv selv

For å  vise bilder fra instagram på infoskjermen din, må du gi autentisere dette. Klikk på "Gi tilgang" og logg inn på instagram-kontoen din. Velg om du vil vise oppslaget i hovedoppslaget eller i sidestolpen, og velg hvilke skjermer det skal publiseres på. Forhåndsvis gjerne før du lagrer.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!