Twitter 🐦

Oppslag som viser sosiale medier hjelper deg å ha oppdaterte infoskjermer. Systemet henter automatisk nytt innhold og holder folk oppdatert, samtidig som du får reklamert for hvor folk kan følge dere.

I Twitter-oppslaget  kan du vise lister med flere tweets, eller vise tweets en og en. Hvis det fins et bilde i tweeten, vil dette bli vist på infoskjermen.

Velg om du kun vil vise tweets fra en bruker

Skriv @@brukernavn hvis du vil vise tweets fra denne brukeren.

Velg om du vil skjule retweets

Hvis du skriver #hashtag eller @brukernavn søkes det i alle tweets der disse er nevnt. Skriv <‑rt> uten mellomrom til #hashtag<‑rt> eller @brukernavn<‑rt> hvis du vil skjule retweets.

Vis flere hashtagger og brukernavn hvis du vil

Du kan skrive inn en eller flere #hashtagger, @brukernavn og/eller @@brukernavn i søkefeltet. Skill søkeordene med mellomrom. Innleggene vil bli flettet og sortert kronologisk.
Hvis du viser #hashtagger er det et utvalg av tweets fra de siste 7 dagene som blir vist.

Hvis du skriver inn to #hash#tagger uten mellomrom vil bare tweets som inneholder begge hashtaggene vises.

Visningsalternativ

Du kan velge om du vil vise tweets en og en, eller i en oversikt. Velg visningsalternativ og klikk på forhåndsvis for å se hvilket alternativ som passer best. 

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!