Klokke eller dato vises feil på skjermen ⏰

Klokka og datoen på skjermen oppdateres fortløpende fra vår server. Hvis klokka og/eller dato er feil anbefaler vi å sjekke om skjermen er online. 

Hvis skjermen står i en annen tidssone kan du endre tidssone på skjermen under menyvalget "Skjermer" og "Innstillinger" for den skjermen det gjelder.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no.