Hva skjer hvis internett blir borte? 💤

Infoskjermer som mister internett fortsetter å gå med det innholdet de hadde da skjermen sist hadde kontakt med vår server. 

Skjermen vil med jevne mellomrom sjekke om det er mulig å koble til igjen, og laster ned oppdatert innhold når nettet er tilbake.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no.