Tidteller ⏱

Tidteller er oppslagstypen for å glede seg til noe eller å glede seg over noe!

Nedtelling - 10, 9, 8, 7 ... 🎉

Sett et tidspunkt som du teller ned til. F.eks. en høsttur, åpning av et nytt bygg eller noe annet som dere ser frem til.

Infoskjermen vil vise hvor lang tid det er igjen til tidspunktet. Når tidspunktet er nådd velger du om den skal fortsette eller stoppe tellingen.

Telle opp - 1, 2, 3 ... 🙌🏼

Sett et tidspunkt som du teller opp fra. F.eks. kan du telle antall dager siden forrige uønskede hendelse.

Oppslagstypen har flere valg for hvor mange detaljer som skal vises, f.eks. om du bare vil vise antall dager, eller om du skal vise teller-tidspunktet.

Det kan være en god ide å legge til tidsstyring her, så oppslaget ikke vises når det ikke lenger er relevant.

Tidteller på konto med skjermer eller brukere i ulike tidssoner

Tidspunkt i tidteller-oppslag vises i brukerens eller skjermens tidssone. Hvis brukere i ulike tidssoner administrerer samme oppslag vil tidspunktet vises ulikt for dem, fordi hver bruker får oppgitt tidspunktet i sin tidssone. 

Oppslag vil vises samtidig i det tidsrommet du har valgt det skal vises; hvis du f.eks. velger at et oppslag skal vises fra kl 12 i Stockholm-tid () vil oppslaget vises fra kl 11 i London-tid.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!