Tidteller ⏱

Tidteller er oppslagstypen for å glede seg til noe eller å glede seg over noe!

Nedtelling - 10, 9, 8, 7 ... 🎉

Sett et tidspunkt som du teller ned til. F.eks. en høsttur, åpning av et nytt bygg eller noe annet som dere ser frem til.

Infoskjermen vil vise hvor lang tid det er igjen til tidspunktet. Når tidspunktet er nådd velger du om den skal fortsette eller stoppe tellingen.

Telle opp - 1, 2, 3 ... 🙌🏼

Sett et tidspunkt som du teller opp fra. F.eks. kan du telle antall dager siden forrige uønskede hendelse.

Oppslagstypen har flere valg for hvor mange detaljer som skal vises, f.eks. om du bare vil vise antall dager, eller om du skal vise teller-tidspunktet.

Det kan være en god ide å legge til tidsstyring her, så oppslaget ikke vises når det ikke lenger er relevant.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!