Tidssoner 🕑🕖🕓

Har du skjermer eller brukere i flere tidssoner? Infoskjermen kan brukes i hele verden, og du kan velge tidssoner for både kanaler og brukere.

Automatisk der du er

Når du oppretter konto setter vi automatisk tidssone for kontoen. Kanaler og brukere arver denne tidssonen. Hvis alt er i samme tidssone trenger du ikke gjøre innstillinger for dette.

Infoskjermen 3

Endre tidssone for konto

Ønsker du å endre tidssonen for hele kontoen, går du til "Konto" og velger aktuell tidssone under fanen "Oversikt".

Velg tidssone for kanal

Hvis du viser en kanal på en skjerm som står utenfor "hjemme-tidssonen" kan du endre tidssone for kanalen. Kanalens tidssone velger du under "⚙️ Valg" for aktuell kanal. Når du har gjort dette vil skjermen vise klokke (og dato) for den tidssonen du har valgt.

Tidsstyring på kanaler i ulike tidssoner

Tidsstyring er mulig på tvers av tidssoner. Hvis du f.eks. velger at et oppslag skal vises kl 12:00-13:00, og publiserer til kanaler med forskjellige tidssoner, vil oppslaget vises kl 12:00-13:00 i dette tidsrommet lokal tid for alle kanalene. 

Tidssone for bruker

Ved å velge sin egen tidssone i sin brukerprofil vil administrasjonssidene vises med brukerens lokale tid.

Tidteller-tidspunkt

Tidspunkt i tidteller-oppslag vises i brukerens tidssone. Hvis brukere i ulike tidssoner administrerer samme oppslag vil tidspunktet vises ulikt for dem, fordi hver bruker får oppgitt tidspunktet i sin tidssone.

Infoskjermen Classic

Endre tidssone for konto

Ønsker du å endre tidssonen for hele kontoen, går du til "Meny" -> "Innstillinger" -> "Språk/Tidssone/Land" og velger aktuell tidssone.

Velg tidssone for skjerm

Hvis du har en skjerm som står utenfor "hjemme-tidssonen" kan du endre tidssone for skjermen. Skjermens tidssone velge du under menyvalget "Skjermer" > "Innstillinger" for aktuell skjerm. Når du har gjort dette vil skjermen vise klokke (og dato) for den tidssonen du har valgt.

Tidsstyring på tvers av tidssoner

Tidsstyring er mulig på tvers av tidssoner. Mulighet for å velge tidssone på tidsstyring vises bare hvis det er skjermer eller brukere i ulike tidssoner på kontoen.

Oppslag vil vises samtidig i det tidsrommet du har valgt det skal vises; hvis du velger at et oppslag skal vises fra kl 12 i Stockholm-tid vil oppslaget vises fra kl 11 i London-tid.

Tidssone for bruker

Ved å velge tidssone for bruker under menyvalget "Brukere" eller "Meg" vil administrasjonssidene vises med lokal tid for brukeren. Ved opprettelse av tidsstyring vil denne foreslås til brukerens tidssone.

Tidteller-tidspunkt

Tidspunkt i tidteller-oppslag vises i brukerens tidssone. Hvis brukere i ulike tidssoner administrerer samme oppslag vil tidspunktet vises ulikt for dem, fordi hver bruker får oppgitt tidspunktet i sin tidssone.


Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!