Beskytt innholdet ditt - skjermkode, passord og ip-sperre 🔐

Hold skjermadressen hemmelig

Skjermadressen består av en kode som i seg selv gir beskyttelse mot tilfeldig innsyn. Adressen skal ikke spres eller brukes andre steder enn på infoskjermen.

Hvis du har mistanke om at koden er blitt kjent eller åpnes av uvedkommende kan du genere ny kode for skjermen. Dette gjør du ved å velge "Skjermer" i menyen, velge "Innstillinger" og fana "Sikkerhet". Øverst på denne siden er det en knapp for å lage ny skjermkode.

Passord

Under sikkerhetsfanen for skjerm (se over) er det mulighet for å legge til passord som må legges inn hver gang skjermen åpnes. Når du åpner skjermadressen må du taste inn passord for at skjermen skal starte å vise.

En bakdel med passord er at dette ikke lar seg kombinere med automatisk oppstart og fullskjerm.

IP-sperre

Du kan legge inn at bare maskiner med bestemte IP-adresser skal kunne åpne innhold på skjermen. Hvis du forsøker å åpne skjermadressen på maskiner med andre ip-adresser vil ikke innholdet på skjermen vises.

Du finner mulighet for å registrere dette også under sikkerhetsfanen for skjerm. Her finner du også liste over ip-adresser skjermen har vært åpen på, og enkel mulighet for å godkjenne ip-adresser som den har vært åpen på.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!