Stående eller liggende skjerm ⤴️

Stående skjermer er ypperlige hvis du ofte trenger å vise for eksempel plakater eller menyer, eller hvis du ikke har plass til å montere skjermen liggende.

For at skjermen skal kunne vises stående, må du først legge dette inn i innstillingene på den fysiske skjermen. Dette er en funksjon som fins på de fleste nyere skjermer, blant annet Samsung SSSP og Chrome-enheter.

Visningen tilpasses automatisk

Når en skjermvisning startes på en fysisk skjerm med format for stående skjermer vil innholdet tilpasses dette. Hovedoppslag og bunnlinje tilpasses i størrelse, og eventuell sidestolpe skjules.

Forhåndsvis skjermen stående eller liggende

En skjermvisning kan åpnes på både stående og liggende skjermer, derfor kan du velge om du vil se en skjerm som stående eller vanlig når du forhåndsviser den. Velg "Forhåndsvis skjerm" og på toppen av forhåndsvisningen kan du velge å forhåndsvise hvordan skjermvisningen ser ut på en "Liggende" eller "Stående" skjerm. 

Tilpass standardformat for forhåndsvisning av skjermen

Du kan velge format for forhåndsvisning for den aktuelle skjermen. Du kan velge stående eller liggende, samt 16:9, 21:9, eller du kan tilpasse forhåndsvisning til egen skjermstørrelse ved å trykke “Custom” og skrive inn størrelse.

Valget man gjør på hver skjerm reflekteres i listen over skjermer, og når man forhåndsviser oppslag og skjermer.

Her er listen over dine skjermer, og her finner du informasjon om hvordan du starter skjermvisningen.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på  support@infoskjermen.no!