Status på skjerm - sjekk om skjermen er online, enhetsdetaljer osv.

Se status på startsiden

Øverst på startsiden finner du feltet , som viser antall skjermer som er tilkoblet systemet. Hvis det ikke er noen skjermer tilkoblet er feltet grått.

Oversikt over status på enkeltskjermer

Klikker du "Skjermer" til venstre for feltet (eller i menyen) kommer du til liste over alle skjermer, og status på disse.
I lista over skjermer får du opp tilsvarende symbol til høyre på hver skjerm, som viser om skjermen er online eller ikke.

Enhetsdetaljer

I toppen av skjermlista, og ved hver skjerm finner du lenke til "Vis enheter". Ved å klikke teksten med informasjon om enheten, finner du detaljert informasjon om ip-adresse, nettleserversjon og mer for skjermene.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no