Nettside/URL 💻

Ønsker du å vise en nettside på dine infoskjermer? Sanntidsskjerm fra kollektivselskapet, energirapporter eller en annen nettside som er tilpasset infoskjermer?

Denne oppslagstypen er en beta-funksjon. Mange av våre kunder bruker den, men siden den ikke er helt ferdig utviklet enda, finner du den ikke i listen over oppslag i app.infoskjermen.no.

Må være beregnet på infoskjermer

Nettsider som skal vises på infoskjermer må være tilpasset slik visning. Lesbarhet og nedlastningstid er viktigst å ta hensyn til; siden må være lett å lese og den må være rask - tunge eller trege sider vil føre til "hakking" på infoskjermen. Siden bør også være laget slik at layouten tilpasses ulike skjermstørrelser.

Utseende kan variere

Nettsider vises ulikt avhengig av oppløsning på skjerm, innhold og teknologi på nettside, nettleser, operativsystem og hvilken maskinvare som brukes. Visning av en nettside på en infoskjerm kan derfor se annerledes ut enn når du forhåndsviser på din egen maskin.

Vi forsøker å tilpasse visning til vanlige kombinasjoner og standarder, og vil gjerne ha tilbakemelding om du har spørsmål eller kommentar.

Kom i gang

Du  oppretter oppslaget her. Lykke til! Vi håper det vil gå bra for deg!

Spørsmål? Ta kontakt med oss på support@infoskjermen.no!